duyurular

19

Ocak

"Karadeniz'i Mavileştirmek" (Blueing the Black Sea) Programı

KTÜ TTM

 

Program Adı:

“Blueing The BlackSea” (BBSEA) GEF

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

 Karadeniz Ekonomik  İşbirliği Teşkilatı Daimi Uluslararası Sekreterliğinin  (KEİ PERMIS)

Amacı:

Karadeniz Ekonomik  İşbirliği Teşkilatı Daimi Uluslararası Sekreterliğinin  (KEİ

PERMIS)  yürütücüsü  olduğu  ve  Dünya  Bankası  tarafından, Karadeniz'e  kıyısı  bulunan  ülkelerin Karadeniz'in  kirlenmesi  ve  niteliğinin  bozulması  gibi  karşı  karşıya  kalınan  çevresel  ve  ekonomik güçlüklerle  mücadele  edebilmeleri  amacıyla  başlatılan,  Küresel  Çevre  Fonu  (GEF)  tarafından  finanse edilen,  "Karadeniz'i  Mavileştirmek"  (Blueing  the  Black  Sea)  programı,  Karadeniz'de  mavi  ekonomi çerçevesinin güçlendirilmesi amacıyla tasarlanan proje bileşenlerinden oluşmaktadır.

 

"Eko-İnovasyon Yarışması  (Eco-Innovation Challenge)"  alt  bileşeni, inovasyonu kamu kurumlarının, kalkınma ortaklarının ve potansiyel yatırımcıların yenilikçi çözümleri belirlemesine, doğrulamasına ve bunlara yatırım yapmasına olanak tanıyacak şekilde finanse ve teşvik edecektir. Bu alt bileşen öncelikli olarak GEF için uygun Türkiye, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova olmak üzere 4 ülke tarafından  gerçekleştirilecek  olup,  Projenin  Türkiye  ayağında  .T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  Proje  Yürütücüsü  Kurum olarak yeralmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Katılımcılar için gereken minimum kriterler;

  • Kamu kurumları hariç KEİ üye ülkelerinden bir birey ya da yasal olarak kurulmuş bir kuruluş (İşletme, dernek/kooperatif, STK, Üniversite) olmak,
  • E-posta, telefon ve video konferans yapabilme kabiliyetine sahip olmak,
  • Kayıt ve sosyo-çevresel tarama formunun doldurulması,

Bütçesi:

Projede ülke başına toplam 500000 USD hibe kullandırımı söz konusu ve bu tutar 2 ya da 3 projeye bölünerek dağıtılabilmektedir.

Süresi:

Sözleşmeler 2 yıllık olacak ve en fazla 4 yıl olacak şekilde yenilenebilir.

Son Başvuru Tarihi:

28.02.2023.

Nasıl Başvurulur? :

Başvuru formlarının Türkçe ve İngilizce versiyonları ön değerlendirme ve sekretaryaya iletilmek üzere T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

Amaç:

1) Karadeniz’de ötrofikasyonu önlemek için nütrient azaltımı/giderimi

2) Eko-işletmeleri güçlendirerek yerel iş ekosistemini desteklemek

 

 

 

Bu iki amaca uygun olarak;

  • Proje Alanları: Su kirliliği temelinde Karadeniz’de ötrofikasyonun çözümü için yenilikçi konsept fikirler, amaca katkıda bulunan teknoloji iş modelleri geliştirilmesi şeklinde olabilir. Hibe programı ile sadece Karadeniz’de ötrofikasyonun çözümü odağında geliştirilecek yenilikçi projeler hedeflenmektedir.
  • Proje Girişimcileri (Innovator/Entrepreneur): Özel kuruluşlar, STK’lar, akademik kurumlar, gençlik grubu, kadın grubu gibi yapılar gerçekleştirmiş olabilir.
  • Proje Uygulayıcısı (Host of Innovation): Bu yenilikçi çalışmalar bir ev sahibi (projeyi yürüten kuruluş) ile ortaklaşa yürütülecektir. Ev sahibi kurumlar; Belediye, Su ve kanalizasyon İdaresi, Çiftçi Birliği veya Sanayi/Endüstri Bölgesi olabilir. İnovasyona ev sahipliği yapacak kurumlar bir su kirliliği sorunu beyanı hazırlamalıdırlar. Ev sahipleri ayrıca bir anlaşma mektubunu (onay mektubu) ulusal odak noktalarına ve yeniliği öneren grup/kuruluş/işletmeye göndereceklerdir. Ulusal Odak noktasının (Bakanlık) görevi en uygun ortak ile inovasyon ev sahibini listelemek ve KEİ’ye bildirmektir. Onaylanan projeler için proje girişimcisi ile uygulayıcısı arasında 3 ay içerisinde bir anlaşma imzalanmalıdır.
  • Uygun hibe için ülke içi pilot proje uygulaması ve hibe alanlara hızlandırma programı (ödül töreni, yatırımcı- iş ortağı- finansör bağlantısı, iş modeli danışmalığı) ve danışmanlık sunulması sağlanmaktadır

Detaylı Bilgi / Rehber:

http://www.bsec-bsvkc.org/Forms/BlueingTheBlackSeaProject