duyurular

27

Mart

ICT-AGRI-FOOD 2024 yılı Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

ICT-AGRI-FOOD 2024 yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen Era-Net Cofund programlarından biri olan ICTAGRI-FOOD projesinin temel hedefi; gıda zincirdeki paydaşların ihtiyaçlarını gözeten, daha sürdürülebilir, sağlam ve esnek Avrupa gıda sistemlerine geçişi sağlayacak dijital teknolojilerin kullanımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak/etkinleştirmek amacıyla ortaklar arasında araştırma, geliştirme ve yenilik alanındaki iş birliğini güçlendirmektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) 

TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 150.000 Avro’yu,

v Yürütücü kuruluş başına;

  § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 100.000 Avro’yu,

  § Özel kuruluşlar için 150.000 Avro’yu aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına ön kayıtları* için son tarih: 16 Mayıs 2024 13:00 CEST

 

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 20 Haziran 2024 13:00 CEST

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi üzerinden onaylanması için son tarih: 27 Haziran 2024 (17:30 TSİ)

Nasıl Başvurulur? :

Uluslararası başvuru için; https://submission-ict-agri-food.ptj.de/call1

 

Ulusal başvuru için; https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az üç farklı ülkeden fonlanacak olan üç farklı ortaktan oluşması gerekmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Çağrının Kapsadığı Tematik Alanlar:

KONU 1: Sürdürülebilir Tarım-Gıda Sistemleri için Yapay Zeka Araçları

KONU 2: Sanayi sonrası Tarım (post-industrial agriculture): Rejeneratif tarıma yönelik en iyi uygulamaları güçlendirme ve canlandırma amacıyla bilgi temelli ve dijital teknolojileri geliştirme

KONU 3: Tarımda Akıllı Karar Verme ve Yansıtma Sistemleri

KONU 4: Serbest Konu (Çağrı metninde belirtilen ana sorun/zorluklar hedef alınmalıdır.)

Detaylı Bilgi / Rehber İçin:

 Tıklayınız.