duyurular

30

Aralık

Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Kümesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı!

KTUTTM

 

Ufuk Avrupa Programı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Kümesi’nin 2023 yılı çağrıları Avrupa Komisyonu tarafından açılmıştır.

Küme 6’nın temel öncelikleri 7 Destinasyon/Hedef çerçevesinde sunulmaktadır:

 

  1. Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Servisleri
  2. Birincil Üretimden Tüketime Kadar Adil, Sağlıklı ve Çevre Dostu Gıda Sistemleri
  3. Döngüsel Ekonomi ve Biyoekonomi Sektörleri
  4. Temiz Çevre ve Sıfır Kirlilik
  5. İklim Aksiyonu için Kara, Okyanus ve Su Çalışmaları
  6. Dirençli, Kapsayıcı, Sağlıklı ve Yeşil Kırsal, Kıyısal ve Kentsel Toplumlar
  7. Yeşil Mutabakat Yararına İnovatif Yönetim, Çevresel Gözlemleme ve Dijital Çözümler

Detaylı bilgi ve yukarıda verilen Destinasyon/Hedef‘lere ait çağrı açılış ve kapanış tarihleri için Tıklayınız.