duyurular

15

Mayıs

FLAG-ERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı

KTUTTM

 

Program Adı:

FLAG-ERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

FLAG-ERA (The Flagship ERA-NET) projesi Ufuk2020 Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler (Future and Emerging Technologies-FET) alanında yürütülmekte olan ve Türkiye'yi temsilen TÜBİTAK’ın dâhil olduğu bir ERA-NET Projesidir.

 

Projenin ve 2023 çağrısının temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişmekte Olan Teknolojiler alanlarında (başta Grafen ve İnsan Beyni olmak üzere) araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,        -Eğitim ve araştırma hastaneleri, 

-Kamu kurum ve kuruluşları, 

-Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

- Proje başına 2.500.000 TL’yi, 

- Yürütücü kuruluş başına;

  • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,
  • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi  aşamaz.

Destek Oranı:

-Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. 

-Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir. 

Son Başvuru Tarihi:

Uluslararası proje önerileri için son başvuru tarihi: 01.06.2023

Ulusal ön başvurunun onaylanması için son başvuru tarihi: 08.06.2023

Nasıl Başvurulur? :

-Uluslararası proje önerilerin “Funding and Tenders Portal” üzerinden sunulması (Konsorsiyum adına Koordinatör tarafından yapılacaktır.)

-Ulusal ön başvuru TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacaktır.

Programa Ait Özellikler:

FLAG-ERA Projesi 2023 Yılı Çağrısında Türk araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

 

Son başvuru tarihi 01 Haziran 2023 olan ve tek aşamalı başvuru alınacak FLAG-ERA 2023 Yılı çağrısına sunulacak proje önerileri için oluşturulan proje konsorsiyumunun:

 

  • en az 3 farklı katılımcı ülkeden üye içermesi veya,
  • en az 2 farklı katılımcı ülkeden üye içermesinin yanında bir üyenin Grafen ya da İnsan Beyni Amiral Gemisi projelerinde halihazırda fonlanıyor olması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/flag-era-era-net-2023-yili-cagrisi-acildi