duyurular

06

Nisan

ERA-NET ICRAD 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

KTUTTM

 

Program Adı:

ERA-NET ICRAD 2023

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

“Helmint Enfeksiyonları ve Değişen İklim: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele” araştırma çağrısının genel amacı, iklim değişikliğinin ve antelmintik direncin yayılmasının hayvan sağlığı ve besicilik endüstrisi üzerindeki olası etkilerine yönelik bilgi ve hazırlığı artırmaktır. Bu konuların arkasındaki mekanizmaları daha iyi anlamak için temel araştırmaları veya uygulamalı tespit, yönetim, müdahale ve önleme stratejileri geliştirmeyi içermektedir. Bu nedenle, bu çağrının üç ana amacı aşağıdaki gibidir:

(1)Anthelmintik direnç ve önlenmesi için müdahale araçları geliştirilmesi,

(2)İklim değişikliğinin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması,

(3)Tespit ve korunma platformlarının geliştirilmesine yönelik proje başvuruları alınacaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 2.500.000 TL’yi,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,

   § Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

1. aşama önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 01.06.2023

1 aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih: 07.06.2023

Nasıl Başvurulur? :

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalıdır.

Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabilmektedir.

Programa Ait Özellikler:

2023 yılında açılan “Helmint Enfeksiyonları ve Değişen İklim: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele” çağrısı ile aşağıdaki konu başlıklarında projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.

  1. Anthelmintik direnç ve önlenmesi için müdahale araçları geliştirilmesi

Anthelmintik direnç mekanizmalarının anlaşılmasını, antelmintik direncin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bunu teşhis etmeye, önlemeye ve yönetmeye yardımcı olacak araçları geliştirmeye yönelik araştırmalar.

  1. İklim değişikliğinin hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin daha iyi anlaşılması

İklim değişikliğinin tetiklediği acil hayvan sağlığı tehditlerini önlemeye, hazırlanmaya ve bunlara müdahale etmeye yönelik araçların geliştirilmesi de dahil olmak üzere, iklim değişikliğinin ve vektör kaynaklı hastalıkların hayvan sağlığı üzerindeki etkilerinin anlaşılmasını artırmaya yönelik araştırmalar.

  1. Tespit ve korunma platformlarının geliştirilmesi

Mevcut teknoloji platformlarının yararını ve etkinliğini değerlendirmek için yapılacak araştırmalar gibi, yeni ve geliştirilmiş aşı ve teşhis araçları ve platformlarının geliştirilmesini destekleyen araştırmalar desteklenecektir. Bu araştırma alanında antelmintik aşılara odaklanan veya endüstriyel bir ortak içeren teklifler şiddetle teşvik edilmektedir.

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/era-net-icrad-2023-yili-cagrisi-acildi