duyurular

03

Temmuz

ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı Açıldı!

KTUTTM

 

Program Adı:

ENERDIGIT 2023 Ortak Çağrısı 

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Ufuk2020

Amacı:

Ufuk2020 Programı kapsamında desteklenen ortak girişimlerden olan ERA-NET Enerji Sistemleri ve Ağlarının Dijitalleşmesi (ERA-Net Digitalisation of Energy Systems and Networks-EnerDigit) projesi kapsamında, yerel ve bölgesel düzeyde enerji sistemlerinin optimize edilmesi ve bu sistemlerin güvenli/esnek bir Avrupa enerji sistemine bağlanabilmesi için yeni teknolojik seçeneklerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle, bölgesel enerji geçişi için dijital dönüşüm potansiyelinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

• Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

 • Proje başına 2.500.000 TL’yi,
 • Yürütücü kuruluş başına;
 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,
 • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

En fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

Uluslararası proje önerilerin Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 12.09.2023 (14:00 CET)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden onaylanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)

Ulusal ön başvurunun TÜBİTAK PBS üzerinden elektronik olarak imzalanması için son tarih: 19.09.2023 (17:30 TSİ)

 

ÖNEMLİ NOT: Başvurular sadece e-imzalı olacak şekilde alınmaktadır.

Nasıl Başvurulur? :

Ön başvuru: https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Proje başvurusu: https://www.eranet-smartenergysystems.eu/

Programa Ait Özellikler:

-Çağrı kapsamında, enerji sistemleri ve enerji ağlarında dijital çözümlerin uygulanması, uyarlanması ve bunlara ilişkin bilgi birikiminin artırılması hedeflenmekte olup aşağıda yer alan ana amaçlara ulaşması beklenmektedir:

 

 • Arz güvenliğini sağlarken enerji sisteminin tüm sektörlerinde yeşil enerji geçişine katkı sağlamak ve ilerletmek,
 • Yenilikçi ve uygun maliyetli enerji çözümlerinde sektör birleşmesi ve yeni değer zincirlerinin geliştirilmesi yoluyla yeni uluslararası iş ve yatırım fırsatlarını şekillendirmek, böylece yeni istihdam fırsatları yaratmak ve çevresel olarak sürdürülebilir bir finansal büyümenin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • Yeşil enerjiye geçişin ilerlemesinde sosyal sürdürülebilirliği ve diğer sektörlerde dijitalleşme ile uyumu sağlamak.

-Proje sunacak uluslararası konsorsiyumun, çağrıya katılan en az iki farklı ülkeden fonlanacak olan iki farklı ortaktan oluşması gerekmekte olup daha fazla sayıda ülkenin katılımı da tavsiye edilmektedir. Her ortak kendi ülkesinin fonlayıcı kuruluşu tarafından desteklenecektir. Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde hem uluslararası çağrı başvuru koşullarına hem de ortak ülkelerin ulusal kural ve koşullarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu sebeple, çağrıya proje sunmak isteyen Türk araştırmacıların hem uluslararası çağrı ofisine, hem de TÜBİTAK’a başvuru yapması gerekmektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Tıklayınız.