duyurular

28

Mart

C - Öncelikli Ar-Ge Biyonik El Protezi Geliştirme Çağrısı

KTUTTM

 

Program Adı:

C - Öncelikli Ar-Ge Biyonik El Protezi Geliştirme Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Ülkemizde Biyonik El Protezi (Beş parmağın ayrı ayrı hareket ettirilebildiği bu sayede çoklu-kavramın yapılabildiği protezlerdir. Bu kavramalar kas aktivasyonu ile sağlanmaktadır.) geliştirme çalışmalarının desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje yöneticisi/yürütücüsünün;

 • Kamu kurum ve kuruluşları veya yükseköğretim kurumlarında yürütülecek projelerde, söz konusu kurum ve kuruluşun kadrolu personeli olması gerekir.
 • Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az 3 (üç) ay görev almış olması gerekir.

*Proje yöneticisi/yürütücüsü olacak kişi zamanının en az % 40’ını projeye ayırmak zorundadır.

Bütçesi:

5.000.000 TL

Destek Oranı:

% 100

Süresi:

En fazla 18 ay

Son Başvuru Tarihi:

14 Nisan 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://tbys.tuseb.gov.tr/#/tuseb/aktifcagrilistesi sayfasından çevrimiçi olarak gerçekleştirildikten sonra takip eden 14 gün içinde basılı ve ıslak imzalı başvuru belgelerinin TÜSEB’e teslim edilmesi gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

 • Proje yürütücüsü kuruluşun, Yüksek Öğretim Kurumu olması durumunda;
 1. Protez ve ortez konusunda üretim alt yapısı olan özel kuruluşlar ile iş birliği içinde başvuru yapılması, proje ekibinde en az 1 özel kuruluş personelinin yer alması,
 2. En az 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanının yer alması gerekmektedir.
 • Proje yürütücüsü kuruluşun, özel kuruluş olması durumunda;
 1. Elektronik devreler, sinyal işleme ve mikroişlemci donanım-yazılımı alanlarında uzman akademisyen veya akademisyenlerin araştırmacı veya danışman olarak yer alması
 2. En az 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanının yer alması gerekmektedir.
 • Biyonik el protezi için hedeflenen çıktılar aşağıda verilmiştir;
 1. Hareketler kas kasılmaları ile kontrol edilmelidir. En az 10 farklı el hareketi (5 parmak ile kavrama (power grip), 2 parmak ile kavrama (pinch grip), işaret parmağı ile dokunuş (finger point), kalem tutma (tripod grip), kanca tutuşu (hook grip) gibi) yapılabilmelidir.
 2. Protez tam şarj edildiğinde bekleme (stand by) dahil en az 24 saat boyunca çalışabilmelidir.
 3. En büyük boyuttaki protezin tüm parçaları dahil (soket, dış kaplama, batarya vb.) toplam ağırlığı en fazla 700 gram olmalıdır.
 4. 16-80 yaş arası kadın ve erkek bireylerin uzuv oranlarına uygun olmalıdır.
 5. Protez en az 6 kg ağırlığındaki nesneleri tutup kaldırmaya uygun olmalıdır.
 6. Sağ ve sol el ile uyumlu olmalıdır.
 7. Protez el ile farklı sertlikteki cisimler zarar vermeden kavranabilmelidir.
 8. Protezde kullanılacak mekanik ve elektronik sistemin biyouyumlu olmasına dikkat edilmelidir.
 • Yüksek Öğretim Kurumları bu çağrıya; üniversite genelinde seçilen, Rektörlük koordinasyonunda şekillendirilen, yukarıdaki şartları taşıyan 1 (bir) adet proje önerisi ile başvurabilmektedir. Başvurulan proje, Yüksek Öğretim Kurumunu temsil edecek, özel sektör ile işbirliği şartlı proje olacaktır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Proje çağrılarıyla ilgili detaylı bilgiye tbys.tuseb.gov.tr adresinden ulaşabilir. Başvuruyla ilgili sorularınızı basvuru@tuseb.gov.tr ve başvuru esnasındaki teknik sorularınızı tbys@tuseb.gov.tr e-posta adreslerine iletebilirsiniz.