duyurular

21

Şubat

BİDEB 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2023 Yılı 1. Dönem Çağrısı Açıldı

KTUTTM

 

Program Adı:

BİDEB 2250-Lisansüstü Bursları Performans Programı 2023 Yılı 1. Dönem Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında, bursiyerlerin araştırma yapmaya teşvik edilmesi, proje aidiyetlerinin sağlanması, performans ve motivasyonlarının artırılması ve araştırma ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak yer alan doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacılara performansa dayalı burs desteği sağlanmasıdır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

  • Başvuru yapılan burs döneminde (Ağustos-Ocak veya Şubat-Temmuz) yürürlükte olan TÜBİTAK destekli bir projede doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı* olarak 1 ay içinde en az 10 gün bursiyer statüsünde görev alıyor/almış olmak, *Kişinin TÜBİTAK kayıtlarına göre ilgili projedeki bursiyer statüsünün doktora öğrencisi veya doktora sonrası araştırmacı olması gerekmektedir.
  • Proje yürütücüsü (2218 programı için proje danışmanı) tarafından hesaplanan toplam performans puanının; doktora öğrencileri için en az 60, doktora sonrası araştırmacılar için en az 70 puan olması gerekir (BİDEB 2211 Yurt İçi Doktora Burs Programları kapsamında bursiyer olanlar için bu koşul aranmaz).

Bütçesi:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/2250/icerik-destek-miktari-dr-ogrencileri

 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/2250/icerik-destek-miktari-dr-sonrasi-arastirmacilar

Süresi:

Burs dönemleri Şubat-Temmuz ve Ağustos-Ocak aylarını kapsayacak şekilde iki dönem olarak belirlenmiştir. Başvurular, Şubat-Temmuz burs dönemi için Ağustos ayında, Ağustos-Ocak burs dönemi için Şubat ayında alınır. Performans bursları, başvuru yapılan burs dönemi içinde TÜBİTAK destekli projelerde bursiyer olarak görev alınan süreler dikkate alınarak geriye dönük ödenir. Bir aylık bursa hak kazanılabilmesi için o ay içinde bir projede en az 10 gün görev alınması gerekir.

Son Başvuru Tarihi:

13 Mart 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

Adayın performans puanı, bu program kapsamında belirlenen göstergeler esas alınarak proje yürütücüsü (2218 programı için proje danışmanı) tarafından hesaplanan toplam puandır. Adayların performans puanları aşağıdaki başlıklara göre belirlenir:

 

· Bursiyerin Akademik Başarısı*

· Bursiyerin Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerine İlgisi*

· Bursiyerin Projede Gösterdiği Performans *Adayın başvuru yaptığı tarihten önceki tüm çalışmalarını kapsar

 

.https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/2250/icerik-performans-gostergeleri

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/bideb-2250-lisansustu-burslari-performans-programi-2023-yili-1-donem-cagrisi-acildi