duyurular

10

Temmuz

BİDEB 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

KTUTTM

Program Adı:

BİDEB 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Araştırmacıların kendi alanlarıyla ilgili bir konuda hazırladıkları özgün çalışmalarını bilim dünyasıyla paylaşmaları, geri bildirim ve bilimsel tartışmalar ile çalışmalarını geliştirmeleri, çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla etkileşim ve işbirliklerini artırmaları amacıyla yurt içinde düzenlenen (çevrim içi yapılacaklar dahil) bilimsel etkinliklerde bildiri sunulması için destek vermek.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Başvuru sahibinin en az lisans öğrenimi görüyor/görmüş olması,
 • Bildirinin sözlü/poster sunum için etkinliğe gönderilmiş veya kabul edilmiş olması ya da davetli konuşmacı olunması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin hakemli olması,
 • Katılmak istenilen etkinliğin en az ikincisinin düzenleniyor olması,
 • Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması,
 • Katılmak istenilen etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı güncel bir internet sitesinin olması,
 • 2224-B programından son başvuru tarihi itibari ile son 1 yıl içinde yararlanılmamış olması,
 • Başvuru sahibinin, programın başarı kriterlerindeki bilgilerinin ARBİS veri tabanında güncel olması,
 • Çok yazarlı bildirilerde yazarlardan birinin başvuru yapması (Aynı bildiri için yazarlardan yalnızca birine destek verilir)
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Etkinliğin kişisel etkinlik veya kurum içi etkinlik olmaması gerekmektedir
 • TÜBİTAK Başkanlığına bağlı birimlerde çalışanlar bu programdan yararlanamazlar
 • Yayınlanmış çalışmalar için bu program kapsamında destek verilmez.

Bütçesi:

5.000 TL

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

21 Temmuz 17:30

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Yurt içindeki bilimsel etkinliklere katılmak isteyen araştırmacılara yol, konaklama ve etkinlik katılım ücreti için destek sağlanır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.