duyurular

17

Ocak

BİDEB 2223-Yurt İçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programları 2023 Yılı 1. Dönem Çağrıları Açıldı

KTÜ TTM

Program Adı:

2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum, sempozyum ve çalıştay türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir. Bu çağrı duyurusu yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan yurt içinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,
 • Etkinliğin en az 100 katılımcı ile gerçekleştirilecek olması,
 • Etkinliğin hakemli etkinlik olması,
 • Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması,
 • Etkinliğin en az 2’ncisinin düzenlenecek olması,
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı, kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması (İnternet sayfasında etkinliğin düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtilmelidir. Başka internet sayfalarındaki reklam, afiş, haber vb. duyurular özgün internet sayfası olarak kabul edilmez. Destek istenen etkinliğe ait belirtilen içeriklere sahip internet sitesinin ilgili başvuru döneminin kapanış tarihi itibarıyla tamamlanmış ve aktif olması zorunludur. Bu tarihten sonraki düzenlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.),
 • Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),
 • Etkinlik yürütücüsünün düzenlenen etkinliğin başlama tarihi esas alınarak son 1 yıl içinde bir defadan fazla bu destek programından yararlanmamış olması*,
 • Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 3 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu bilim insanından oluşması, (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversite/araştırma kuruluşundan olması durumunda, etkinlik kurum içi etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir.),
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Etkinliğin başlama tarihi ile başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması.

Bütçesi:

a) Etkinliğe Yurtiçi veya yurtdışından katılacak en çok 6 davetli konuşmacının yol gideri*:

Yurtiçi geliş/dönüş 1.200TL/Kişi

Yurtdışı geliş/dönüş 1.500 Dolar/Kişi

b) Organizasyon Desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek giderleri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 100TL' yi geçmemek üzere en fazla 30.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 100TL. bir set için geçerlidir).    

c)Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.500 TL

 

Destek Oranı:

Bu program kapsamında kurum içi etkinlikler, kişisel etkinlikler ve eğitim etkinlikleri haricindeki etkinliklere destek verilir.

Etkinlik kapsamında,

· Yurt içi/yurt dışı davetli konuşmacıların yol giderleri,

· Organizasyon için bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, fotokopi, bloknot, kalem, USB bellek vb.,

· Toplantı ikram giderleri için destek sağlanır.

Promosyon amaçlı giderlere destek verilmez.

Son Başvuru Tarihi:

27 Ocak 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/27489/2223b_yeni_cagri_duyurusu.pdf

 

Program Adı:

2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Program kapsamında farklı kurumlarda görev yapan bilim insanlarının bir araya gelmesi, bilgi ve deneyim paylaşımı yapılması, çok disiplinli ve disiplinler arası çalışmalara zemin hazırlaması amacıyla yurt içinde düzenlenen kongre, konferans, kolokyum ve sempozyum türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir. Bu çağrı duyurusu yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Başvurunun, etkinliğin düzenleme kurulunda yer alan yurt içinde ikamet eden ve çalışan en az doktora eğitimini tamamlamış etkinlik yürütücüsü (gerçek kişi) tarafından yapılması,
 • Toplam katılımcı sayısının en az 300 olması,
 • Etkinliğin hakemli etkinlik olması,
 • Etkinliğin en fazla 4 yıl ara ile düzenleniyor olması,
 • Etkinliğin en az 3’üncüsünün düzenlenecek olması,
 • Daha önce düzelenmiş son 2 etkinliğin yurtdışında düzenlenmiş olması,
 • Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),
 • Düzenlenecek etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı, kendine özgü ve güncel bir internet sayfasının olması, (İnternet sayfasında etkinliğin düzenleme kurulu ve bilim kurulu üyeleri ile etkinliğin konusu, amacı, kapsamı, düzenleneceği yer ve tarih açıkça belirtilmelidir.
 • Etkinlik yürütücüsünün düzenlenen etkinliğin başlama tarihi esas alınarak son 1 yıl içinde bir defadan fazla bu destek programından yararlanmamış olması*,
 • Etkinlik düzenleme kurulu üyelerinin yurt içinden en az 2 farklı üniversite/araştırma kuruluşu mensubu ve yurt dışından en az 1 bilim insanından olmak üzere en az 3 kişiden oluşması (Üyelerin, daha az sayıda farklı üniversite/araştırma kuruluşundan olması durumunda, etkinlik kurum içi etkinlik olarak kabul edilecek ve bilimsel değerlendirmeye alınmadan ön inceleme aşamasında iade edilecektir),
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Etkinliğin başlama tarihi ile başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması.

Bütçesi:

Destek üst limitleri aşağıda belirtilen tüm destek kalemleri için toplam: 200.000 TL

 

a) Etkinliğe yurtiçi veya yurtdışından davetli en çok 10 konuşmacının yol* ve konaklama gideri:

 

Yurt içi geliş-dönüş: 1200 TL/Kişi

Yurt dışı geliş-dönüş:1.500 Dolar/kişi

Konaklama gideri: 375 TL/gün/kişi    

 

b) En çok 2 davetli konuşmacı için Honorarium ücreti: 2.000 Dolar/Kişi

c) Etkinlik yürütücüsü koordinasyon desteği: 5.000 TL

ç) En çok 10 asistan için etkinlik sekretarya desteği:100 TL/Kişi/Gün

d) Organizasyon desteği: Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, USB bellek, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem gideri: Organizasyon desteği gideri için talep edilen destek katılımcı başına 100TL' yi geçmemek üzere en fazla 100.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 100TL. bir set için geçerlidir).  

e) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 5.000 TL.

f) Yurtdışında yayınlanmakta olan uluslararası dergilerde reklam tanıtım giderleri: 25.000 TL

g) Gala yemeği: 25.000 TL

Son Başvuru Tarihi:

27 Ocak 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/27489/2223c_yeni_cagri_duyurusu_0.pdf

 

Program Adı:

2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri yapılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amacıyla Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yurtiçinde düzenlenen çalıştay, seminer, panel, kolokyum türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir. Bu çağrı duyurusu yurt içinde düzenlenen bilimsel etkinliklerin desteklenmesine ilişkin her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar. TÜBİTAK işbu çağrı duyurusu üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Etkinliğin Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öncelikli ülke/bölge ve/veya alanlara yönelik açılan bir çağrı kapsamında olması ve bilimsel işbirliğini geliştirmeye yönelik bir amaç içermesi,
 • Düzenlenecek etkinlik için destek başvurusunun etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 • Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),
 • Etkinlik yürütücüsünün etkinlik düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite/araştırma kuruluşu ve/veya kamu kurum/kuruluşlarında görevli, etkinlik konusunda yetkin (en az doktora öğrenimini tamamlamış veya en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip) olması,
 • Etkinlik süresinin 3 günü geçmemesi,
 • Program kapsamında destek verilecek katılımcıların sadece çağrı kapsamında duyurulan ülkelerde veya Türkiye' de çalışıyor olması,
 • Destek verilecek katılımcıların Türkiye’den olanları için kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversite/araştırma kuruluşlarında çalışıyor olması,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Destek talep edilen etkinliğin katılımcı sayısının öğrenciler hariç en az 30 kişi olması. (Etkinliğe katılacak öğrenciler için TÜBİTAK tarafından destek verilmemektedir.)
 • Etkinliğin başlama tarihi ile başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması

Bütçesi:

a) Yurtiçi/yurtdışı katılımcıların yol gideri: Seyahat bilet tutarı (Ekonomi sınıfı uçak, otobüs veya tren giderleri -yataklı tren hariç- karşılanır. Şehir içi ulaşım için hiçbir ödeme yapılmaz).

b) Konaklama ve iaşe gideri: 375 TL/gün/kişi    

c) Organizasyon Giderleri: Afiş, duyuru, broşür, toplantı programı, yaka kartı, not çoğaltma(fotokopi), bloknot, kalem giderleri: Organizasyon gideri için talep edilen destek katılımcı başına 100TL' yi geçmemek üzere en fazla 30.000 TL (Belirtilen kalemlerin tamamı 1 kişi için 1 set olarak kabul edilir ve 100TL. bir set için geçerlidir).   

d) Toplantı ikram giderleri (Çay-kahve, kuru pasta): 1.500 TL

e) Toplantı salonu kiralama giderleri (Sadece 1 salon için destek verilir): 4.000 TL/gün 

 

Son Başvuru Tarihi:

27 Ocak 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://ebideb.tubitak.gov.tr/giris.htm

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/27489/2223d_yeni_cagri_duyurusu.pdf