duyurular

11

Temmuz

BİDEB 2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

KTUTTM

Program Adı:

BİDEB 2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi, ortak araştırma projeleri yapılması ve sürdürülebilir ortaklıkların kurulması amacıyla Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde yurtiçinde düzenlenen çalıştay, seminer, panel, kolokyum türü (çevrimiçi yapılacaklar dahil) etkinliklere destek verilir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Etkinliğin Türkiye’nin çeşitli ülkelerle imzaladığı ikili işbirliği anlaşmaları çerçevesinde öncelikli ülke/bölge ve/veya alanlara yönelik açılan bir çağrı kapsamında olması ve bilimsel işbirliğini geliştirmeye yönelik bir amaç içermesi,
 • Düzenlenecek etkinlik için destek başvurusunun etkinlik yürütücüsü tarafından yapılması,
 • Etkinlik düzenleme kurulunun ARBİS veri tabanına kayıtlı bilim insanlarından oluşması (Yurtdışında yaşayan yabancı kişilerin ARBİS üyeliği aranmamaktadır),
 • Etkinlik yürütücüsünün etkinlik düzenleme kurulunda yer alan, yurt içinde ikamet eden, üniversite/eğitim ve araştırma hastanesi/araştırma enstitüsünde görevli, etkinlik konusunda yetkin (en az doktora öğrenimini tamamlamış veya en az 10 yıllık mesleki deneyime  sahip) olması,
 • Etkinlik süresinin 3 günü geçmemesi,
 • Program kapsamında destek verilecek katılımcıların sadece çağrı kapsamında duyurulan ülkelerde veya Türkiye' de çalışıyor olması,
 • Destek verilecek katılımcıların Türkiye’den olanları için kamu kurum/kuruluşları ve/veya üniversite/araştırma kuruluşlarında çalışıyor olması,
 • Etkinlik yürütücüsünün başvuruya konu etkinliği gerçekleştireceğine dair resmi yazı alınması,
 • OHAL kapsamında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnameler ile doğrudan veya anılan Kanun Hükmünde Kararnamelerde öngörülen usuller çerçevesinde meslekten, kamu görevinden veya ilgili kurumların teşkilatından çıkarılmamış olması,
 • Destek talep edilen etkinliğin katılımcı sayısının öğrenciler hariç en az 30 kişi olması.
 • Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait son başvuru tarihi arasında en az 60, en çok 270 günlük bir süre olması. (Etkinlik düzenlendikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.)

Bütçesi:

Destek üst limiti 132.000 TL. Detaylı destek miktarları için tıklayınız.

Destek Oranı:

%100

Son Başvuru Tarihi:

21 Temmuz 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular, BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Etkinlik Kapsamında,

 

 • Yurt içinden veya yurt dışından katılacak katılımcıların yol, konaklama ve iaşe giderleri,
 • Organizasyon giderleri (Bildiri-özet kitabı, CD yazım-basımı, afiş, duyuru, broşür, etkinlik programı, yaka kartı, katılım belgesi, not çoğaltma (fotokopi), bloknot, kalem, USB bellek, teknik araç-gereç, salon kiralama, ikram gideri, reklam-tanıtım giderleri vb.) için destek sağlanır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.