duyurular

18

Kasım

2567 TÜBİTAK - MIGHT (Malezya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

KTUTTM

 

Program Adı:

2567 TÜBİTAK – MIGHT (Malezya) İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK ile Malezya Sanayi-Hükümet Yüksek Teknoloji Grubu (Malaysian Industry-Government Group for High Technology-MIGHT)

Amacı:

Çağrının amacı, Sanayi-Akademi İşbirliği projeleri ve yeniliklerin birlikte yaratılması yoluyla bilim ve sanayi alanında Türk ve Malezyalı katılımcılar arasındaki işbirliğini yoğunlaştırmaktır. Finansman, kalıcı Ar-Ge inovasyon ortaklıkları için temellerin atılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Türk ve Malezyalı Akademi ve Sanayi Araştırmacıları

 

Türk konsorsiyumu en az bir Türk akademi ortağı (kamu kurum veya kuruluşları/ araştırma kurumları/ üniversiteler/ eğitim ve araştırma hastaneleri dahil) ve bir Türk ticari şirketinden oluşmalıdır.

Bütçesi:

TÜBİTAK, proje başına 2.500.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) fon sağlamaktadır.

Kural olarak, fon almaya hak kazanan Türk akademi / kamu kurumu ortakları, teklif başına toplamda 1.250.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) fon alabilirler.

Destek Oranı:

Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) onaylanan bütçenin %75'ini; Türkiye'deki büyük ölçekli işletmeler ise onaylanan bütçenin %60'ını alabilmektedir. Yükseköğretim kurumları, enstitüleri, kamu Ar-Ge merkezleri onaylanan bütçenin %100'ünü alabilirler.

Süresi:

Maksimum proje süresi 3 yıl (36 ay)’dır.

Son Başvuru Tarihi:

1 Şubat 2023 – 17:00 (IST Saati)

Nasıl Başvurulur? :

TÜBİTAK’ın elektronik başvuru sistemi üzerinden başvuru yapılacaktır.

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

    Çağrı kapsamında,

  • Gıda Güvenliği
  • Sağlık Bakım Teknolojileri
  • Enerji
  • Dijital Teknoloji

    alanlarında sunulan projeler değerlendirmeye alınacaktır.

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Malezyalı proje ekibiyle "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

2567-tubitak-migt-call_text_2022.pdf