duyurular

16

Aralık

2506-Hindistan Bilim ve Sanayi Kurumu (CSIR) ile İkili İş Birliği Programı 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

KTÜ TTM

 

Program Adı:

2506 – Hindistan Bilim ve Sanayi Kurumu (CSIR) ile İkili İş Birliği Programı 2022 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK ile Hindistan Bilim ve Sanayi Araştırma Kurumu (CSIR)

Amacı:

Türk ve Hindistanlı araştırmacılar arasında bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğini Akademi-Sanayi iş birliği yoluyla yoğunlaştırmak.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Türk ve Hindistanlı Akademi ve Sanayi Araştırmacıları

 

Türk konsorsiyumu en az bir Türk akademi ortağı (kamu kurum veya kuruluşları/ araştırma kurumları/ üniversiteler/ eğitim ve araştırma hastaneleri dahil) ve bir Türk ticari şirketinden oluşmalıdır.

Bütçesi:

ÜBİTAK, proje başına 2.500.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) fon sağlamaktadır.

Kural olarak, fon almaya hak kazanan Türk akademi / kamu kurumu ortakları, teklif başına toplamda 1.250.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç) fon alabilirler.

Süresi:

Maksimum proje süresi 3 yıl (36 ay)’dır.

Son Başvuru Tarihi:

17 Mart 2023 - 17:00    -   (E-imza Son tarihi:    7 Mart 2023, 17:00)

Nasıl Başvurulur? :

UİDB Proje Başvuru Sistemi üzerinden başvurular. (TÜBİTAK UIDB Başvuru Sistemi (tubitak.gov.tr)

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında değerlendirmeye alınacak proje alanları şunlardır:

  • Yapay Zeka
  • Yenilenebilir Enerji
  • Covid-19 Azaltım Teknolojileri

Aşağıdaki hedeflere sahip projeler desteklenecektir:

  • Yeni bir ürün üretmek
  • Ürün kalitesini veya standartlarının arttırılması
  • Maliyetleri düşürmek ve standartları yükseltmek için yeni teknikler geliştirmek
  • Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

*Bu çağrı kapsamında en fazla 5 ortak proje finanse edilecektir.

*Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk proje ekibinin, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Hindistanlı proje ekibiyle "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/2022_tubitak-csir_calltext.pdf