duyurular

27

Nisan

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

KTUTTM

 

Program Adı:

2209-B - Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrının amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini sanayiye yönelik projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması, 

 

-Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,

 

-Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,

 

-Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir

Bütçesi:

7500 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir. 

Son Başvuru Tarihi:

26/05/2023

Nasıl Başvurulur? :

https://tybs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

-Üniversite öğrencilerinin hazırladıkları, sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için destek sağlanır.

 

-Konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez. Bu tür giderlerin karşılanması için 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programına başvuru yapılabilir. 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında düzenlenen eğitimlere katılım taleplerinde öncelik tanınır.

 

-2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programından destek alıp başarıyla sonuçlandıran öğrencilerin 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programına başvurmaları halinde değerlendirme puanlarına 3 puan eklenir.

-Araştırma projesinin hazırlanması ve sanayiye uygulanmasında öğrenciye danışmanlık yapan akademik ve sanayi danışmanlarına danışmanlık ücreti verilir. Bir dönemde en fazla iki proje için danışmanlık ücreti ödenir.

 

-Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilir. Danışmanın 5’ten fazla projede yer alması durumunda başvuru sırasına göre 5.’den sonraki projeler ön incelemede elenir. Projede akademik danışman ve sanayi danışmanı aynı kişi olamaz.

 

-Başvuru sırasında sistem üzerinde başvuru sahibi onayına ek olarak akademik danışman onay aşaması eklenmiştir.

 

-Desteğin başlatılabilmesi için, destek kararı verilen projelerin yürütücüleri, taahhütname ve bölüm onay yazısını kendilerine e-posta ile bildirilecek süre içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine (ebideb.tubitak.gov.tr) yüklemelidir ifadesi çıkarılmıştır. Bu onaylar başvuru esnasında sistem üzerinden alınacaktır, bu belgeler tekrar istenmeyecektir. Destek kararı sonrasında yalnızca Sanayi Onay Yazısı istenecektir

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-b-universite-ogrencileri-sanayiye-yonelik-arastirma-projeleri-destegi-programi