duyurular

27

Nisan

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

KTUTTM

 

Program Adı:

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek; ön lisans öğrencilerine ise lisans öğrenimi öncesinde proje hazırlama kültürü kazandırmaktır. Bu çağrı duyurusunda üniversite öğrencilerinin “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” çerçevesinde araştırma projelerini hazırlamaları teşvik edilecektir. Birleşmiş Milletler (BM) gündeminde de sürekli üzerinde durulan bir konu haline gelen SKA genel olarak; yoksulluğu sona erdirme, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele, ekonomik büyüme, enerji, üretim/ tüketim, sanayileşme ve iklim değişikliği ile ilgili konuları kapsamaktadır

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

-Başvuru sahibinin ön lisans veya lisans öğrenimi görüyor olması, -Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması 

 

-Aynı dönemde birden fazla başvuruda ve/veya önceki dönemlerde desteği devam eden bir 2209-A ya da 2209-B projesinde yer alınmamış olunması,

 

-Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.

 

-Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

 

-Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilir. Danışmanın 5’ten fazla projede yer alması durumunda başvuru sırasına göre 5.’den sonraki projeler ön incelemede elenir.

Bütçesi:

6000 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenir.

Son Başvuru Tarihi:

26/05/2023

Nasıl Başvurulur? :

https://tybs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

-Bu çağrı döneminde tüm alanlardan başvuru yapılabilmekle birlikte SKA “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)” kapsamındaki bilimsel araştırma ve teknolojilere odaklanan projeler önceliklendirilecektir.

 

-Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.

 

-Konferans katılım, yayın ve patent masrafları proje bütçesine dahil edilemez. Bu tür giderlerin karşılanması için 2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programlarına başvuru yapılabilir. 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında düzenlenen eğitimlere katılım taleplerinde öncelik tanınır

 

-Başvuru sırasında TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) üzerinde başvuru sahibi onayına ek olarak, akademik danışman onay aşaması eklenmiştir.

 

-Desteğin başlatılabilmesi için, destek kararı verilen projelerin yürütücüleri taahhütname ve bölüm onay yazısını kendilerine e-posta ile bildirilecek süre içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine yüklemelidir ifadesi çıkarılmıştır. Bu onaylar başvuru esnasında sistem üzerinden alınacaktır, destek sonrasında tekrar belge istenmeyecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisans/burs-programlari/icerik-2209-a-universite-ogrencileri-arastirma-projeleri-destekleme-programi