duyurular

10

Şubat

2023 Erasmus+ Yenilikçilik İçin İttifaklar Programı Çevrim İçi Bilgilendirme Toplantısı Düzenlenecektir

KTUTTM

 

Bilginiz olduğu üzere Erasmus+ programı Avrupa'nın 2021-2027 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanındaki çalışmaları 28,4 milyar avroluk bütçe ile desteklediği programdır. Yaygınca bilinen bireylerin hareketliliği çalışmalarının yanı sıra uluslararası alanda kurumların biraraya gelerek strateji geliştirme, deneyim paylaşımında bulunmalarını özellikle de yükseköğretim kurumlarının birçok farklı alanda birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeyi amaçlayan desteklerde bulunmaktadır.

 

Erasmus+ Yenilikçilik için İttifaklar; sektörel veya sektörler arası faaliyetler ile bilgi gelişimini sağlamayı, döngüsel ve daha yeşil bir ekonomiye geçiş için yeşil becerileri kapsayan mesleki eğitim programlarının tasarımını ve dijital becerileri teşvik ederek yenilikçiliği güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası işbirliği projeleridir.

 

Bu kapsamda 2023 yılı Erasmus+ "Yenilikçilik İçin İttifaklar" projeleri hakkında bilgilendirme yapılması ve iyi uygulama örneklerinin sunulması amacıyla Türkiye Ulusal Ajansı ve AB Başkanlığı işbirliğinde 23 Şubat 2023 Perşembe saat 14:15'de çevrimiçi etkinlik düzenlenecektir.

 

Üniversitemizin uluslararasılaşma stratejilerine de katkı sağlayacak önemli bir fırsat olan bu projelerin tanıtımının yapılmasının yanı sıra, daha önce bu kapsamda proje uygulamış kurumların tecrübeleri de aktarılacaktır. Bu bağlamda ilgili alanlarda çalışmalar gerçekleştiren/gerçekleştirmek isteyen araştırmacıların 

etkinliğe katılımları Üniversitemizin de bu alanda projeler hazırlamasının ya da projelere dahil olmasının önünü açacaktır.

 

Etkinliğe kaydolmak ve programa ulaşmak için tıklayınız.

 

Bahse konu çağrıya ilişkin ön bilgi için tıklayınız.