duyurular

05

Ocak

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı'' ve ''1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı'' 2024 yılı 1. Çağrıları Açıldı !

KTUTTM

Program Adı:

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2024 yılı 1. Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum / Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

 

 

 

 

 

Amacı:

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

  • uluslararası rekabet güçlerinin artırılması ve uluslararası pazarı hedefleyen ürünlerin geliştirilmesi,
  • yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması
  •  güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
  • ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
  • proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
  •  üniversite işbirliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması, amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

(Proje Yürütücüsü / İştirakçisi / Ortağı / Araştırmacısı Olma Şartları):

 

 

KOBİ ölçeğinde olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilmektedir.

Bütçesi:

Bütçe sınırı bulunmamaktadır.

Destek Oranı:

%75

Süresi:

24 Ay

 

Son Başvuru Tarihi:

Çağrı Açılış Tarihi 02.01.2024

Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Başvurusu Son Tarihi 13.03.2024 (Saat 23.59)

Çağrı Kapanış Tarihi 15.03.2024 (Saat 23:59)

Nasıl Başvurulur? :

  • Başvuru yapabilmek için kuruluş bazlı ön kayıt belgelerinin

 

TÜBİTAK’a ulaştırılması gerekir. Belirtilen tarih, gerekli evrakların TÜBİTAK’a evrak girişinin yapılacağı son tarihtir. Ön kayıt evrakları süresi içinde TÜBİTAK’a ulaşmayan başvurular işleme alınmaz. Kuruluş bazlı ön kayıt için çağrı açılış tarihinin beklenmesine gerek yoktur. Bu nedenle çağrıya başvuru yapmayı planlayan firmaların zaman kaybetmeden kuruluş bazlı ön kayıt işlemleri gerçekleştirmesi tavsiye edilir.

  • Proje önerilerini PRODİS üzerinden göndereceği son tarihtir. Gönderim için kuruluş bazlı ön kayıt onayı gerekir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Ait Özellikler:

  • Proje başvuru sayısı üst limiti bu çağrı dönemi için kuruluş başına en fazla 2 proje önerisi olarak belirlenmiştir. Bir kuruluş, çağrıya en fazla 2 proje önerisi ile başvuru yapabilir. Bu çağrı ile eş zamanlı olarak açılmış olan 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2024 yılı 1. Çağrısına yapılan başvurular da bu limitin uygulanacağı başvuru sayısına dâhildir. Örneğin, kuruluş 1507 çağrısı için 1 proje önerisi, 1501 çağrısı için 2 proje önerisi başvurusu yapamaz. 1507 çağrısı için 1 başvuru, 1501 çağrısı için 1 başvuru veya sadece 1507 çağrısı için 2 başvuru, 1501 çağrısı için 2 başvuru yapabilir.
  • Ortaklı başvurular için başvuru sayısı üst limiti uygulanmaz. Kuruluşun hem tekil hem ortaklı başvuruları olduğunda, sadece tekil başvuruları için başvuru sayısı üst limiti uygulanır.

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

Tıklayınız.