Dr. Öğr. Üyesi Dursun Murat SEKBAN

Üniversitemiz Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Makinaları İşletme Mühendisliği’nden Dr. Öğr. Üyesi Dursun Murat SEKBAN’ın TÜBİTAK 1512 BİGG Programı Desteği ile Şirketini Kurduğu Sürece Dair Paylaşımı

TÜBİTAK BİGG Programına Katılım Süreci

''TÜBİTAK 1512 BİGG programını fakültemizde KTÜ TTM’nin düzenlediği tanıtım toplantısı ile detaylı olarak öğrenme fırsatı buldum. Doktora çalışmalarımdan beri aklımda olan fikrimin bu toplantı sayesinde 200.000 TL hibe destekli TÜBİTAK 1512 BİGG programı ile somut bir çıktı daha doğrusu prototipe dönüştürebileceğini fark ettim ve proje başvuru sürecine başladım.

İlk olarak iş fikri başvuru formu doldurarak TÜBİTAK tarafından yetkilendirilen Uygulayıcı Kuruluşlardan biri olan KTÜ TTM’ye başvurumu yaptım. Proje fikrimin ön eleme aşamasını geçmesi sonrasında proje yazım sürecinde; uygulayıcı kuruluş ile yaptığımız ilk toplantıda süreç ile ilgili tüm ayrıntılar bize aktarıldı ve projenin ayrıntılı yazım sürecine geçildi. Bu süreçte hemen her hafta yaptığımız toplantılar ile yazım sürecinin şekillenmesinde ve proje fikrimizin olumlu sonuçlanması için yapılması gereken revizelerin planlanmasında KTÜ TTM’nin büyük yardımlarını gördüğümü söylemem gerek. Yazım sürecinin sonunda da proje fikrimizin TÜBİTAK PRODİS sistemine yüklenmesinde benzer şekilde yoğun bir gayretleri ve yardımları oldu. Sürecin tamamına baktığımda yoğun geçen proje yazım sürecinde gözünüzden kaçan noktaları hassasiyetle tespit edip revize etmeleri ve yazım sürecini disipline etmeleri hususunda gösterdikleri yardımlarının projemin başarıya ulaşması konusunda çok büyük bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Öte yandan bildiğiniz üzere BİGG projesini kazanmanız sonrasında bir firma kurmanız gerekecek. Bu süreçte de hem şirket kurma hem de Teknokent ile olan işlemlerinizin çözümünde yine uygulayıcı kuruluşun yönlendirmelerinin çok faydalı olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim.''

Akademisyenimizin İlgili Programa Katılımından İtibaren Bugüne Kadar Kendisine Sağlanan İmkanlar ve İlerleyen Dönemler İçin Yapılan Planlamalar

“İş fikrimi hayata geçirebilmek için Ar-Ge çalışmalarımda elzem olan hammaddeleri 1512 BİGG programı sayesinde finanse edebilmemin yanı sıra, personel desteği ve hizmet alımları ile birlikte diğer ihtiyaçlarımı da tamamlama fırsatı buldum.”

''1512 BİGG programına yaptığımız başvurumuz TÜBİTAK tarafından onaylanıp destek almaya hak kazanmasıyla birlikte Trabzon Teknokent içerisinde şirketimizi kurduk. Bu şirket ile ‘Gemi İnşaatı Panel Hattında Birleştirme Yöntemi Olarak Sürtünme Karıştırma Kaynağı Makinesi’nin üretimine projemize sağlanan hibe desteği ile başladık. İş fikrimi hayata geçirebilmek için Ar-Ge çalışmalarımda elzem olan hammaddeleri 1512 BİGG programı sayesinde finanse edebilmemin yanı sıra, personel desteği ve hizmet alımları ile birlikte diğer ihtiyaçlarımı da tamamlama fırsatı buldum. Mevcut durumda gerekli kaynakları bir araya getirerek ürünümün üretimine başlamış bulunmaktayım. BİGG projemin desteklenmesi ile Türkiye’de yerleşik tersaneler ile de görüşmelere başladım ve bu görüşmeler olumlu şekilde devam etmektedir. BİGG desteğinin üretimimi hızlandırması ve pazarda geliştirmekte olduğum teknolojiye talebin bulunması sebepleriyle ürünümün hızla ticarileşmesini öngörmekteyiz.''

 Akademik çalışmaların kitaplarda kalmayarak ürüne dönüşebilmesi için BİGG programı önemli bir fırsat

''Üniversitemizde akademik faaliyetlerimizi yürütürken birçok fikir ortaya çıkabilmektedir. Bu fikirlerden bir kısmının ticarileşerek ulusal ve uluslararası pazarlarda başarı yakalayabilme potansiyeli bulunmaktadır. Akademik çalışmaların kitaplarda kalmayarak ürüne dönüşebilmesi için BİGG programı önemli bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır. Bu anlamda tüm akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin BİGG programından faydalanmasını öneririm. Üniversitemizde BİGG programı ile proje sunumu yapmayı düşünen hocalarım için KTÜ TTM desteği ile süreci kolaylıkla yürütebileceklerini söylemek isterim. Biliyorum sürecin yoğun ve yorucu olması sizler için korkutucu gelebilir ancak emin olabilirsiniz ki KTÜ TTM’deki hocalarımız ve uzmanlarımız sizler için süreci büyük oranda kolaylaştıracaklar. BİGG programı ile proje yazma sürecinde olan ve ilerideki süreçte yazmayı planlayan tüm hocalarıma başarılar dilerim.''

*** Girişimcilik ve şirketleşme süreçlerinizde destek almak için KTÜ TTM uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz. Açık çağrı dönemlerinde BİGG programına başvurabilmek için: bigg.ktu.edu.tr