iş süreçleri

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Sistemi-İş Süreçleri

KTÜ SBF Hemşirleik Bölümü Öğrenci Hastalık Raporları İş Akış Süreci ve Şeması 

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü İş Kazası Algoritması

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Lisans Eğitim Programı Amaçları İş Süreci

KTÜ SBF Sürekli İyileştirme ve Geliştirme İş Süreci

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Lisans Programı Değerlendirme İş Süreci

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Görüşmeleri İş Akış Şeması

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Eğitim Program Modeli Klavuzu ve Bir Ders Örneği 

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Laboratuvar Kullanım Yönergesi

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Eğitim Programında Toplumun Öncelikli Sağlık Sorunlarının Belirlenmesine Yönelik Süreç

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Programının Özgörevi, Amaçları, Çıktıları ve İçeriği ile Uyumuna İlişkin Süreç

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Döküman Yönetimi Prosedürü

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü AKTS Hesaplama Klavuzu

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Akran Mentörlüğü Programı İş Akış Şeması

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Risk Belirleme Komisyonu İş Kazası Bildirim Akış Şeması

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Risk Belirleme Komisyonu İş Kazası Önleme ve Bildirim Talimatı

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Risk Belirleme Komisyonu Derse Bağlı Uygulama iş Kazası Bildirim Akış Şeması

KTÜ SBF Hemşirelik Bölümü Lisans Program Amaçları İş Süreci