ders bildirim formları

Tüm belgelerin bilgisayar ortamında doldurulması zorunludur.
 
DAB-F/1 -Ders Aktifleştirme ve Açma Formu
YD-B/1 -Yeni Ders Açma Öneri Formu
DBP-F/1 - Bilgi Paketi Ders Bildirim Formu