duyurular

29

Nisan

Muvafakat Taleplerine İlişkin Bilgilendirme

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemiz 17.10.2023 tarih ve 342 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Usul ve Esaslarda, yükseköğretim ekolojisinde idari personel hareketliliğinde yaşanan ve yaşanabilecek potansiyel sorunları pro-aktif bir şekilde yönetebilmek amacıyla kamu yararı ve hizmet gerekleri, kurumun kadro imkânı ile personel ihtiyaçları esas alarak; diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçme talebinde bulunan idari personeline muvafakat verilmesine ilişkin ilkeleri belirleyerek bu süreci kurumsallaştırmıştır.

İlki uygulanacak bu sürece ilişkin ilan edilen takvimde talep başvuru sonuçlarının 29-30.04.2024 tarihinde ilan edileceği belirtilmiştir. Muvafakat başvurularının değerlendirme sürecinin önemli parametrelerinden birisi olan başvuru kontenjanı; ilgili mali yılı için Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen 657 4/A maddesi kapsamında atama izin sayısına göre belirlenmektedir. 

29.04.2024 tarihi itibarı ile atama izni sayısı Üniversitemize bildirilmediğinden belirtilen takvimde sonuçlar ilan edilememiştir. Bu aşamadan sonraki süreçte atama izni sayısının Üniversitemize bildirilmesi ile değerlendirme takvimi revize edilerek personelimize duyurulacaktır.