duyurular

19

Nisan

29 Aralık 2023 Tarihli Araştırma Görevlisi İlanı için Ön Değerlendirme Sonuçları

Personel Daire Başkanlığı

29 Aralık 2023 Tarihinde İlan Edilen ve Ön Değerlendirme Sonuçları Sehven Hatalı Hesaplandığı İçin İptal Edilen, Araştırma Görevlisi Kadrosunun Ön Değerlendirme Sonuçları Tıklayınız

Not: Ön değerlendirmeyi geçen adayların değerlendirme sınavları (Yazılı Giriş Sınavları) 26 Nisan 2024 tarihinde listede belirtilen yerde ve saatte yapılacaktır.