duyurular

15

Kasım

15.11.2023 Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Personel Daire Başkanlığı

Üniversitemizin çeşitli birimleri için 15.11.2023 tarihli Resmi Gazetede ilan edilen akademik kadrolara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca öğretim elemanı alımı yapılacaktır. Öğretim Üyesi Kadrolarına başvuracak adayların "Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge"de istenen özellikleri, Öğretim Elemanı kadrolarına başvuracak adayların ise "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"te belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.

Öğretim Üyesi ilanı için 

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanı için