15.11.2023 Tarihli Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi İlanı

Genel Açıklama

Öğretim Elemanı İlanı için Genel Açıklama

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR :

 1.  657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES'ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/ana bilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak alınır.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine  Üniversitemiz Senatosu karar verir.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

ÖZEL ŞARTLAR :

 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

MUAFİYETLER:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi  kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenilen Belgeler

BAŞVURU SİSTEMİNE EKLENECEK BELGELER

 1. İlan Başvuru Dilekçesi doldurulmuş ve imzalanmış olarak. 
 2. Özgeçmiş.,
 3. Bir adet vesikalık fotoğraf.
 4. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
 6. Lisans transkript belgesi fotokopisi.
 7. Yüksek Lisans ve/veya doktora diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi.
 8. Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi (açıklama kısmında belirtilen alanda) olduğuna dair belge fotokopisi (son bir ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
 9. ALES Belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir)
 10. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi) 
 11. Açıklama kısmındaki şartları taşıdığını gösterir diğer belgeler. (ilan edilen kadroya bağlı olarak istenen birimler için)

NOT:

 1. e-Devlet sisteminden alınan belgeler kabul edilecektir. Belgelerin onaylı olması zorunlu değildir. Atamaya hak kazanan adaylardan, atama öncesi belgelerin asıllarının veya onaylı hali istenecektir. Belgelerin asıllarını ibraz edemeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
 2. İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edilmeyecektir.
 3. Başvurular https://online.ktu.edu.tr/ adresinden elektronik olarak yapılacaktır.  Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
 4. Sonuçlar (Ön Değerlendirme Sonuçları ve Nihai Değerlendirme Sonuçları) Üniversitemiz web sitesinde (www.ktu.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca bir tebliğ yapılmayacaktır.

Öğretim Elemanı İlanı

İlan Tarihi 15.11.2023
Son Başvuru Tarihi 29.11.2023
Ön Değerlendirme Tarihi 11.12.2023
Giriş Sınavı Tarihi 18.12.2023
Sonuç Açıklama Tarihi 25.12.2023

 

İlan No Birimi Bölümü Anabilimdalı Kadro Ünvanı Kadro Der. Kadro Adeti Ales Puanı Ales Puan Türü Yabancı Dİl Puanı Açıklama
796 Fen Fakültesi Bilgisayar Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri bölümlerinin birisinden lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
797 Fen Fakültesi Fizik Katıhal Fiziği Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 İlgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
800 Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Mimarlık Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
801 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Hidrolik Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır). 
802 Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Sismoloji Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Mühendislik Fakültelerinin Jeofizik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
803 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Mühendislik Fakültelerinin Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda doktora yapıyor olmak  (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
804 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Kompozit Malzemeler Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Mühendislik Fakültelerinin Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği veya Malzeme Mühendisliği Bölümlerinin birisinden lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
805 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Yazılım Mühendisliği Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olup, ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
806 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli  yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
807 Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Seyir ve Denizde Güvenlik Araştırma Görevlisi 6 1 70 Sayısal 50 İlgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak (2547 sayılı kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır).
808 Maçka Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Gıda Teknolojisi Öğretim Görevlisi                (Ders Verecek) 6 1 Muaf ----- Muaf Gıda Mühendisliği lisans mezunu olup, bu alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

 

Online Başvuru

Online Başvuru Videosu

Resmi Gazete

Öğretim Elemanı İş Akış