duyurular

03

Şubat

Üniversitemiz Lisans Programlarında Kayıtlı Son Sınıf Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Eğitimi Duyurusu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÜNİVERSİTEMİZ LİSANS PROGRAMLARINDA KAYITLI SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ DUYURUSU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 29.12.2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Öğretmen yetiştiren Fakülteler dışında pedagojik formasyon eğitimi (PFE) alınabilen (Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ekindeki) alanlarda okuyan fakülte öğrencilerine örgün eğitim süresi içinde PFE verilmesine karar verilmiştir. Aynı karar gereği 2022-2023 bahar dönemi sonunda mezun olacak veya son sınıf öğrencilerine öncelik verilmesi belirtilmiştir. Bu amaçla 2022-2023 bahar döneminde üniversitemizce PFE dersleri verilebilecektir.

  1. Üniversitemiz öğrencilerinden 2022-2023 Eğitim yılı bahar yarıyılında ders kaydı yapmış son sınıf öğrencileri; PFE derslerinden Üniversitemizce açılması uygun görülen dersleri bahar döneminde seçmeli ders olarak (Uzaktan öğretim dersi olarak saat 17:00 dan sonra şeklinde) alabilecektir.
  2. Bu amaçla bu öğrenciler 14-24 Şubat 2023 tarihleri arasında BYS sayfalarından başvuru yapmak durumundadır. (Son sınıf ve beklemeli durumda olan öğrenciler başvuru yapabilecektir.)
  3. 2022-2023 Eğitim yılı bahar yarıyılında açılmayan derslerini lisans mezuniyetlerini ertelemeyi talep etmeleri halinde 2023-2024 Eğitim yılı güz yarıyılında alabileceklerdir. Ancak bu derslerden ‘Öğretmenlik Uygulaması Dersi’ Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda yeterli alan öğretmeni bulunması durumunda verilebileceğinden açılamayabilir.
  4. 2022-2023 Eğitim yılı bahar yarıyılı sonunda lisans mezuniyetini ertelemeyen veya 2023-2024 Eğitim yılı güz döneminde MEB’de yeterli alan öğretmeni olmadığı için açılmayan derslerini herhangi bir ildeki PFE sertifika programına başvurarak kabul edilmeleri halinde ücretli olarak alabilirler.
  5. Lisans mezuniyetini erteleyerek tüm PFE derslerini alan ve başaran öğrencilerin 2023-2024 Eğitim yılı Güz yarıyılı sonunda lisans diplomalarının arka yüzüne “PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİNİ TAMAMLAMIŞTIR” ibaresi yazılacaktır.
  6. Başarılan dersler mezuniyet ortalamasına katılacak olup transkriptlerde gösterilecektir.

Not: 1-Ara sınıf öğrencileri için PFE ile ilgili daha sonra duyuru yapılacaktır.

     2-Yükseköğretim Kurulunun yapacağı güncellemeler buradan duyurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ekindeki

NOT: Son sınıf ve beklemeli öğrenciler  başvuru yapabileceklerdir.