duyurular

03

Temmuz

Uluslararası Öğrenci Yerleştirme Sonuçları ve Çevrimiçi-Online Kayıt Duyurusu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

C. ÇEVRİMİÇİ-ONLİNE (GEÇİCİ KAYIT) (04-16 Temmuz 2024)

Programların Yerleştirme Sonuçları İçin Tıklayınız

Öğrenim Ücretleri İçin Tıklayınız

Çevrimiçi-Online Kayıt ve Yerleştirme Sonucunuzu Görmek İçin Tıklayınız 

Online Kayıt Sunumu İçin Tıklayınız

Maddi Durum Beyan Formu

a) Adaylar geçici kayıtlarını tamamlayabilmeleri için 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğrenim ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. (Bu başlıkta yer alan liselerden mezun öğrenciler ve Türkçe Dil Hazırlık okuyacak olanlar hariç)

b) 2024-2025 eğitim öğretim ücretleri her yıl Temmuz ayında Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dikkate alınarak Üniversitemiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve https://www.ktu.edu.tr/oidb/uluslararasiogrenci adresinden yayınlanır. (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yayınlanmasından önce geçici kayıtların yapılması durumunda adaylar bir önceki yıla ait eğitim öğretim ücretini öderler. Ancak 2024-2025 eğitim öğretim ücretleri açıklandıktan sonra aradaki fark öğrencilerden tahsil edilir.)

NOT: Eğitim öğretim ücretlerinizin ödeme işlemlerini sadece Vakıfbank ATM'lerinden ya da Vakıfbank online bankacılıktan yapabilirsiniz.

c) Öğrencilerin ailesi ve kendisi Türkiye’de ikamet izni almış olmaları koşuluyla aynı aileye mensup birden fazla öğrencinin devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam etmesi durumunda öğrenim ücretlerine %25 indirim yapılır. (Başvuru şekli ve gerekli belgeler için tıklayınız)(T.C. vatandaşlığına geçenler ve geçici koruma statüsündeki öğrenciler başvuramazlar)

ç) İngilizce Hazırlık Sınıfı Düzey Belirleme ve Yeterlik (Muafiyet) Sınav Tarih ve Açıklamaları İçin Tıklayınız.

d) Lisans/Ön lisans 1. Sınıf Ortak Zorunlu İngilizce Dersi Muafiyet Sınavı (hazırlık sınıfı olmayan bölüm öğrencileri için) 02 Ekim 2024 (Saat: 13.30) tarihinde yapılacaktır.

e) Türkçe Yeterlilik Sınavı 11 Eylül 2024 tarihinde Türkiye saati ile 14.00’te yapılacaktır.

f) Adaylar geçici kayıt sürecinde Denklik ve Türkçe Yeterlilik Belgelerini yüklemeleri zorunlu değildir. Denklik Belgelerini en geç 21 Ekim 2024 tarihine kadar Uluslararası Öğrenci Bürosuna sunabilirler.

Online (Geçici Kayıt) İçin Yüklenecek Belgeler:

1. Varsa Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (T.C. vatandaşı olup ortaöğretimini yurtdışında tamamlayanlar ve Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan milletlerarası okullardan mezun olanlar yükleyecektir.)

2.  Varsa en az B2 düzeyinde Türkçe düzeyini gösterir belge (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden mezun olan ile okuduğu program dilinin %100 İngilizce ve Rusça olan öğrencilerden istenmeyecektir)

3. Yükseköğrenimini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin uluslararası geçerliliği olan Maddi Durum Belgesi (banka hesap özeti vb.) ile düzenlenmiş Maddi Durum Beyan Formu  (tek PDF şeklinde yüklenecektir.)

Ç. KESİN KAYIT

a) Geçici kaydını tamamlayan öğrenciler en geç 21 Ekim 2024 tarihine kadar aşağıdaki belgelerin asıllarını  (orijinal) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Uluslararası Öğrenci Bürosuna getirip kesin kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

b) Kesin kayıt yaptıracak öğrenci adaylarının; Türkiye’de ikamet edenlerin ikamet izin süreleri ya da yurtdışından Üniversitemize kayıt için gelenlerin vize süreleri, vizesiz gelenlerin de Türkiye’de yasal kalış süreleri bitmemiş olacak. Aksi takdirde kesin kayıtları yapılmayacaktır.

c) Pasaport çıkaracak öğrencilerin pasaportlarının geçerlilik süresini uzun tutmaları ikamet izin sürelerinde kendilerinin lehine olacaktır.

d) Kesin kayıt için Üniversitemize gelemeyen öğrenciler verecekleri noter onaylı vekâlet ile kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

Kesin Kayıt İçin Getirilmesi Gereken Belgeler:

1. Pasaport veya Kimlik Belgesi

2. Sınav Sonuç Belgesi

3. Ortaöğretim (Lise) Mezuniyet Belgesi.

4. Ortaöğretim Genel Not Ortalamasını Gösterir Belge (Transkript)

5. Mavi Kart (T.C. vatandaşlığından çıkıp mavi kart alan adaylar getirecektir.)

6. Nüfus Kayıt Örneği (T.C. vatandaşlığından çıkıp mavi kart almayan ve çift uyruklu adaylar getirecektir.)

7 Ortaöğretimlerini yurtdışında örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayan T.C. vatandaşı ile ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklu adayların, lise eğitimi süresince diplomanın alındığı ülkede bulunduklarını veya bu ülkeye giriş ve çıkışlarını gösterir belge (onaylı pasaport veya emniyet kayıtları)

8. Varsa Türk liselerine denk bir ortaöğretimin tamamlandığına ilişkin denklik belgesi (T.C. vatandaşı olup ortaöğretimini yurtdışında tamamlayanlar ve Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan milletlerarası okullardan mezun olanlar getirecektir.)

9. Varsa en az B2 düzeyinde Türkçe düzeyini gösterir belge (Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerden mezun olan ile okuduğu program dilinin %100 İngilizce ve Rusça olan öğrencilerden istenmeyecektir)