duyurular

01

Haziran

Bütünleme Sınavı ve Yaz Öğretimi ile İlgili Senato Kararı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, bütünleme sınavları ile yaz öğretimi hakkında 14.09.2017 tarih ve 62110 sayılı yazısındaki "Öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme sınavı ile yaz öğretiminden en az birinin uygulanması gerektiği" hususu uyarınca;

a) Üniversitemizde bütünleme sınavı uygulaması yapıldığı için, yaz okulu uygulaması yapılmamasının uygun olduğu;

b) Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin, başka Üniversitelerin yaz okullarından ders almalarının uygun olmadığı;

c) Üniversitemiz Senatosunun 08.05.2015 tarih ve 264 Sayılı Kararının 7. maddesi ile kabul edilen ve 17.06.2016 tarih ve 271 Sayılı Kararının 16. maddesi ile değiştirilen "Karadeniz Teknik Üniversitesi Yaz Öğretiminde Diğer Üniversitelerden Ders Alma ilkeleri"nin  yürürlükten kaldırılmasının uygun olduğu;

Üniversitemiz Senatosu’nun  29.09.2017 tarih ve 283 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.