duyurular

03

Haziran

2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Başvuruları Alımı Başladı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

AÇIKLAMALAR

A. BAŞVURU

a) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı uluslararası öğrencilerin Başvuru, Yerleştirme ve Geçici Kayıt işlemleri belirlenen tarihler arasında online yapılacaktır.

Başvuru Sunumu Tıklayınız.

Başvuru ve Tercih İşlemleri  İçin tıklayınız.

b) Adayların başvuru yapmadan önce; yerleştirme takvimi, başvuru şartları, öğrenim ücretleri ve geçen yıl adayların hangi programa kaç puanla yerleştikleri vb. bilgilerin yer aldığı www.ktu.edu.tr/oidb/uluslararasiogrenci adresini dikkatle incelemeleri, başvuru ve kayıt sürecinde kendileri için yararlı olacaktır.

c) Başvuru değerlendirme sürecinde eksik, hatalı veya yanlış belge yükleyen adaylara sisteme kaydoldukları mail üzerinden hata mesajı gönderilecektir. Bu nedenle adayların başvuru sürecinde mail adreslerini sık sık kontrol etmesi ve hata mesajı alması durumunda belirtilen eksikleri tamamlayıp başvurusunu güncellemeleri gerekmektedir. Hata mesajı aldığı halde başvuru tarihleri arasında gerekli düzenlemeyi yapmayan adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

ç) Başvuru sürecinde sahte bilgi/belge sunan adayların Üniversitemize kesin kayıt yaptırdığı takdirde, öğrenim aşaması fark etmeksizin tespit edildiği takdirde Üniversitemizden kaydı silinir ve bu kişiler hakkında hukuki süreç başlatılır.

d) Adayların sisteme yükleyecekleri fotoğraf daha sonraki öğrenci kartı vb. tüm resmi işlemlerde kullanılacağından, fotoğrafın 4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, biyometrik olarak çekilmiş olması gerekmektedir.

e) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (%30 İngilizce) ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programına kesin kayıt için Gemi Adamı Olur Sağlık Raporu, Programın stajını yapabilmek için ise Gemi Adamı Cüzdanı almak gerekmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti makamlarınca yabancı uyruklu öğrencilere Gemi Adamı Cüzdanı verilmemektedir. Bu Programları tercih edecek yabancı uyruklu öğrenciler Gemi Adamı Cüzdanını kendi ülkelerinden ya da başka ülkelerden temin edebilirler. Ancak bazı ülkeler kız öğrencilere Gemi Adamı Cüzdanı vermediğinden Gemi Adamı Cüzdanını alıp alamayacaklarını tercihlerinden önce kendi ülkelerinin ilgili makamlarından öğrenmeleri kendilerinin lehine olacaktır.)

f) Eczacılık Programına yerleşen öğrenci adaylarının kesin kayıt esnasında kayıt belgeleriyle beraber Eczacılık eğitimini yapmasına engel oluşturacak rahatsızlığının olmadığına dair Sağlık Raporu getirmeleri gerekmektedir.

g) Başvuru ücreti 1000 TL (Türk Lirası) olup, başvuru ücreti kredi kartı/banka kartı ile online ödenecektir.  Başvuru ücretini BAŞVURU SİSTEMİ’ndeki adımları takip ederek ödeyebilirsiniz. Başvuru ücretini ödemeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

ğ) 2024 TRYÖS/1 sonuçları 14 Haziran 2024 tarihinde açıklanacaktır. 2024 TRYÖS/1 yerleştirme puanını kullanacak adaylar bu tarihten itibaren başvurularını yapacaklardır.

h) Başvuru yapacak adaylar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan sınavlardan; lise bitirme sınavları statüsündeki eşdeğer ABITUR, INTERNATIONAL BACCALAUREATE, GCE, TAWJIHI ve benzeri sınavların geçerlilik süreleri konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak üniversite giriş sınavı statüsünde olan SAT, TR-YÖS ve benzeri sınavların geçerlilik süreleri iki yıldır.

i) Öğrenciler başvuru sürecinde belgelerinin Türkçe veya İngilizce çevirisini yüklemek zorundadır.

 Başvuru İçin Online (Çevrimiçi) Yüklenecek Belgeler:

1. Pasaport veya Kimlik Belgesi

2. Sınav Sonuç Belgesi

3. . Ortaöğretim (Lise) Mezuniyet Belgesi. (Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da Türkiye’deki noter makamlarınca onaylı Türkçe örneği, Mezun olacak ortaöğretim son sınıf öğrenciler, lise müdürlüğünce onaylanmış öğrenci ve not ortalamasını gösteren belgelerini yüklemelidirler.)

4. Ortaöğretim Genel Not Ortalamasını Gösterir Belge (Transkript, Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği, Konsolosluğu ya da Türkiye’deki noter makamlarınca onaylı Türkçe örneği)

5. Mavi Kart (T.C. vatandaşlığından çıkıp mavi kart alan adaylar yükleyecektir)

6. Nüfus Kayıt Örneği (T.C. vatandaşı olan, T.C. vatandaşlığından çıkan ya da T.C. vatandaşlığından çıkıp mavi kart alan adaylar yükleyecektir.)

7 Ortaöğretimlerini yurtdışında örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayan T.C. vatandaşı ile ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklu adayların, lise eğitimi süresince diplomanın alındığı ülkede bulunduklarını veya bu ülkeye giriş ve çıkışlarını gösterir belge (onaylı pasaport veya emniyet kayıtları)

Başvuru ve Tercih İşlemleri İçin Tıklayınız.

Başarı Şartı (Tablo–1)

GRUP

SINAV VEYA DİPLOMA TÜRÜ

BAŞARI ŞARTI

A

TRYÖS

En az 220 puan almak.

 

 

 

 

 

B

SAT(Scholastic Assessment Test)

 

 

 

 


 

ACT (American College Test)

En az 1000 toplam puan ve en az 500 matematik puanı almak(SAT).

 


Fen,matematik ve toplam puan olarak en az 21 puan almak(ACT).

 

 

C

ORTAÖĞRETİM PUANI

-Ulusal/Uluslararası Lise Bitirme Sınavları (Bakalorya)

-Ulusal/Uluslararası Ortaöğretim Genel Not Ortalaması (OGNO)

 

En az 60 puan almak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: GCE (A Level) sınav adı ile başvuracak adaylar sınav sonucu puanını aşağıda belirtilen harf notlarına karşılık gelen sayısal değerleri toplayıp ders sayısına bölerek elde edeceklerdir. 

 Harf notlarının sayısal karşılığı: A&A+ =100, B=90, C=80, D=70, E=60, F=50