duyurular

12

Eylül

2023 DGS Sonucu Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

2023- DGS  Yerleştirme sonucunda üniversitemizin herhangi bir bölüm/programına yerleştirilen adayların kesin kayıt işlemleri  aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

Kesin Kayıtlar;  Kesin kayıt için bizzat başvurulacak ya da e-devlet üzerinden  Elektronik kayıt (E-Kayıt) şeklinde yapılabilecektir.  

a)  Bizzat başvuracak öğrenciler için kesin kayıtlar 14 Eylül 2023  tarihinde başlayıp 20 Eylül 2023 tarihinde sona erecektir. Kayıtlar aşağıda yazılı olan kayıt adresinde yapılacaktır.

Kayıt Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kanuni Yerleşkesi/TRABZON

b)  Elektronik kayıt (E-Kayıt) e-devlet kapısı üzerinden 14 Eylül 2023 - 18 Eylül 2023  saat 23:59'a kadar yapılabilecektir.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 saat 23:59'a  kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

Not : Zorunlu Hazırlık Programına kayıt olan öğrenciler için 25 Eylül 2023 günü saat 09.00'da ,Yabancı Diller Bölümünde İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavı yapılacaktır.

İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Yeterlik Sınavı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için Yabancı Diller Yüksekokulu'nun web sayfasına bakabilirsiniz. Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenir ve yapılır.

 

 

1.  (DGS) sonucunda kayıt yaptıracak adaylardan uyum için MYO transkripti ve ders içerikleri de istenmektedir.

NOT: 2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 02/08/2023 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

2. Sağlık Kurulu Raporu (Aşağıda yazılı programlara kayıt yaptıracaklardan herhangi bir sağlık sorunu olmadığına ilişkin rapor istenecektir, diğer programlara kayıt yaptıracaklardan sağlık raporu istenmeyecektir)

2.1 Sürmene Deniz Bilimleri Fakütesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği programına kayıt yapacak öğrencilerin

     a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları,
    b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir. 

  2.2.  Engelliler İçin Sağlık Raporu (Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyanlar için)

Not: İstenilen evrakları 20.09.2023 tarihine kadar dilekçe ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bizzat teslim ediniz.

 

Elektronik kayıt (E-Kayıt)  https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresinden 14 Eylül 2023 - 18 Eylül 2023  saat 23:59'a kadar yapılabilecektir.

Bizzat kayıt olmak isteyen adaylar  14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında ve aşağıda belirtilen adreste kayıt olabileceklerdir.(Kayıt için bölümlere bir gün ayrılmamış olup, bu tarihler arasında herhangi bir günde kaydınızı yaptırabilirsiniz.)

Kayıt Adresi: Karadeniz Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı - Kanuni Yerleşkesi/ TRABZON

2023 yılı Dikey Geçiş Sınavı kayıt tarihleri arasında yükseköğretim kurumlarından mezun olamadığı için kazandığı programa kayıt yaptıramayan ancak kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavı vb. başararak mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencilerinin bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıcına kadar, 2023 DGS'de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilmeleri 02/08/2023 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında uygun bulunmuştur.

Öğrenci İşleri Çağrı Merkezi : 0 462 377 3377

Faks  : 0 462 325 7973

E-Posta : oidb@ktu.edu.tr 

            Bize Yazın

Adres  : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Kanuni Yerleşkesi), 61080, Trabzon, Türkiye