süreçler

Yönetsel Süreçler

 • Stratejik Planlama ve İzleme Alt Süreci
 • Kalite Yönetimi Alt Süreci
 • Yönetişim Alt Süreci
 • Kişisel Verilerin Korunması Alt Süreci
 • Ödül ve Teşvik Alt Süreci
 • Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik Alt Süreci
 • Bilgi Yönetim Sistemi Alt Süreci
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Alt Süreci
 • Kurum Kültürünün Geliştirilmesi Alt Süreci

Eğitim ve Öğretim Süreci

 • Bölüm/Program Açma Alt Süreci
 • Müfredat Oluşturma ve Güncelleme Alt Süreci
 • Ölçme ve Değerlendirme (Sınav, Ödev, Proje…..) Alt Süreci
 • Öğretim Elemanlarının Ders Yükünün Belirlenmesi Alt Süreci
 • Akademik Danışmanlık Alt Süreci
 • Staj Alt Süreci
 • Değişim Programları Alt Süreci
 • Yabancı Dil (İngilizce) Hazırlık Eğitimi Alt Süreci
 • Memnuniyet Anketleri Alt Süreci
 • Eğiticilerin Eğitimi Alt Süreci
 • Program Akreditasyonları Alt Süreci

Araştırma ve Geliştirme Süreci

 • Bilgi Üretimi Alt Süreci
 • Bilimsel Araştırma Projeleri Başvuru, Değerlendirme ve İzleme Alt Süreci
 • Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği ve Teknoloji Transfer Alt Süreci
 • Uygulama ve Araştırma Merkezleri Yönetimi Alt Süreci
 • Araştırmacı Oryantasyon Programı Alt Süreci

Toplumsal Katkı Süreci

 • Sosyal Sorumluluk Alt Süreci
 • Bilginin Topluma Yayılması Alt Süreci 
 • Paydaşlarla İş Birliği Alt Süreci
 • Mezun İlişkileri Yönetimi Alt Süreci

Uluslararasılaşma Süreci