birim kalite komisyonu toplantı sonuçlarına göre yapılan iyileştirmeler

Üniversitemiz Birim Kalite Komisyonları ile yapılan toplantılar sonucunda gelen görüş, öneri ve taleplere istinaden 2023 yılı içerisinde;

  • Personellere eğitim verilmesi talebi üzerine Kalite Akademisi yapısı altında bir kılavuz hazırlanmış ve eğitimler verilmeye başlanmıştır.