duyurular

05

Mayıs

Önemlidir-Dekont Gönderimi

bilgi islem

Sempozyum kaydınızın tamamlanabilmesi için katılım ücretlerinin yatırıldığına dair banka dekontunuzu 18.eyidekont@gmail.com adresine gönderiniz.