tarihçe & tanıtım

 

03 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi Gazete’nin 2003/5782 sayılı Kararı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 09 Haziran 2003 tarihli ve 14407 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanun’un değişik ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17.06.2003 tarihinde kurulması kararlaştırılan Fakültemizde 2006-2007 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 25.09.2006 tarihi itibariyle Eğitim-Öğretime başlanmıştır. Kuruluşundan itibaren 2020-2021 eğitim-öğretim yılı mezunları da dahil olmak üzere 778 diş hekimi Fakültemizden mezun olurken 560 öğrencimiz halen aktif olarak eğitim-öğretime devam etmektedir.

Fakültemizde en gelişmiş yöntem ve tekniklerin ışığında ülkemiz insanının ağız sağlığı gereksinimlerini sağlayabilecek, yeniliklere açık, meslek etiğine ve hasta haklarına saygılı, sorumluluk sahibi diş hekimleri, uzmanlar ve akademisyenler yetiştirilmektedir.

Fakültemiz kliniklerinde 126 diş üniti bulunmaktadır. Ayrıca 1 Araştırma Laboratuvarı, 50 kişi kapasiteli Fantom Laboratuvarı ve 4 adet sınıf bulunmaktadır. Öğrencilerimiz 4. ve 5. sınıflarda, öğretim üyelerinin eşliğinde ve çağdaş donanıma sahip modern kliniklerimizde her türlü diş tedavi işlemlerini gerçekleştirerek stajlarını tamamlamaktadırlar.

Başarımız ve Farkımız; Fakültemiz modern diş hekimliği eğitiminin gerektirdiği bütün şartları sağlamaktadır. Fakültemiz öğrencileri eğitim hizmetlerinde Ülkemizde ilk olan simultane demo görüntüleme sistemine sahip fantom laboratuvarında eğitim görmektedir. Dental tomografi ve dijital radyografi üniteleri ile birkaç saat içinde estetik porselen restorasyonlar (lamine, kron, köprü, dolgu) yapmayı sağlayan CAD-CAM sistemi, sert ve yumuşak doku lazer cihazlarının bulunduğu lazer kliniği, Mikroskop altında endodontik tedavilerin yapıldığı mikro-endodonti kliniği ve sedasyon/genel anestezi altında diş tedavisi uygulamaları gibi sahip olduğumuz bir çok imkanlarımız bizi uluslararası standartla uyumlu hale getirmektedir.

Misyonumuzun gereği olan diğer bir faaliyetimiz de topluma kaliteli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır. Fakültemizde rutin hasta tedavileri yanında özellikle engelli çocuk ve erişkinlere ve diş hekimi fobisi olan çocuklara yönelik olarak Farabi Hastanesi ameliyathanelerinde genel anestezi altında diş tedavi işlemleri yürütülmekte olup bölgemizde bu hizmeti sağlayabilen merkezlerden biri olma sorumluluğunu taşımaktayız. Ayrıca genel anestezi altında çene cerrahisi girişimi gerektiren hastaların ameliyatları, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile yapılan protokol çerçevesinde ortaklaşa yapılmaktadır. Bir diğer görevimiz olan bilimsel araştırma-proje ve yayın çalışmalarımızda devam edilmektedir.