risk değerlendirme

B. Risk Değerlendirme

B1. Planlama ve Programlama 
  • Birim Risk Çalışma Grubu
  • KTÜ Stratejik Plan (2014-2018 / 2019-2023)
  • Stratejik Plan Değerlendirme (İzleme) Raporu  (2021)
  • Birim Faaliyet Raporları (2018 - 2019 - 2020 - 2021)
  • Performans Programı İzleme Sonuçları
B2. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi