kontrol faaliyetleri

C. Kontrol Faaliyetleri

C1. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
 • Yönlendirici Kontrol
 • Önleyici Kontrol
 • Tesipt Edici Kontrol
 • Düzeltici Kontrol
C2. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
C3. Görevler Ayrılığı
 • Satınalma Birimi Komisyonları
 • Muayene ve Kabul Komisyonları
C4. Hiyerarşik Kontroller
 • Hiyerarşik Kontroller Listesi
C5. Faaliyetlerin Sürekliliği
 • Görev Devir Teslim Formu
 • Vekil Personel Listesi
C6. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 • Kullanılan Bilgi Sistemleri Envanteri
 • Web Sayfası Veri Giriş ve Güncelleme Formu