bilgi ve iletişim

D. Bilgi ve İletişim Standartları

D1. Bilgi ve İletişim
  • Birim Telefon Numaraları
  • Biz Yazın
  • Yapılması Planlanan veya Yapılan Etkinlikler
D2. Raporlama
  • Birim Faaliyet Raporları (2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023)
  • Alt Birim Faaliyet Raporları (Personel-Yazı İşleri-Öğrenci İşleri-Satınalma-Fatura-Hasta Kabul-Bilgi İşlem-Vezne-Kalite Koordinatörlüğü-Döner Sermaye-Tahakkuk-Taşınır Kayıt-Sivil Savunma)
D3. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
D4. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
  • Fakültemiz eposta adresi (dis@ktu.edu.tr)
  • Biz Yazın
  • Öneri ve Şikayet Formu