kontrol faaliyetleri

7. Faaliyetlerin Sürekliliği

 

 

8. Kontrol Stratejileri

 

 

9. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 

 

10. Hiyerarşik kontroller