bilgi ve iletişim

13. Bilgi ve İletişim

 

 

14. Raporlama

 

 

15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

 

 

16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi