birim faaliyetlerine yönelik iyileştirme örnekleri