veriler

 

 

Öğrenci

 

Veri Tarihi: Ekim 2022

Aktif Öğrenci Sayıları

 Ön Lisans

4.825

 Lisans

22.634

 Yüksek Lisans (Tezsiz)

317

 Yüksek Lisans (Tezli) + Doktora

3.969

TOPLAM AKTİF ÖĞRENCİ

31.745

(Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı) 1.403

Personel

Veri Tarihi: Ekim 2022

Akademik Personel Sayıları

 Profesör

 466

 Doçent

160

 Dr. Öğr. Üyesi

364

Ara Toplam 990

 Öğretim Görevlisi

284

 Araştırma Görevlisi

 907

 TOPLAM

 2.181

  

 

Diğer Personel Sayıları

 Memur

1.469

 Sözleşmeli Personel

 285

 Sürekli İşçi

123

 Geçici İşçi

0

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sürekli İşçi 1.395
 Sözleşmeli Gemi Personeli 5

 TOPLAM

3.277

Birimler

Veri Tarihi: Ekim 2022

 Akademik Birim Sayıları

 Fakülte

 12

 Enstitü

6

 Yüksekokul 

1

 Meslek Yüksekokulu 1

 8

 Uygulama ve Araştırma Merkezi

 17

 

Çaykara ve Of Meslek Yüksekokulları henüz öğrenci almamıştır.

Mezun

Veri Tarihi: Ekim 2022

Mezun Öğrenci Sayıları

 Fakülte

167.901 

 Yüksekokul

2.550 

 Meslek Yüksekokulu

64.350 

 Enstitü

12.539  

 Konservatuvar

45 

 TOPLAM MEZUN 247.385  

Yabancı Uyruklu

 

Veri Tarihi: Ekim 2022
Yabancı Uyruklu Öğreci Sayısı
Ön Lisans 65
Lisans 1.075
Lisans(Tıp, Diş Hek., Ecz.)
Yüksek Lisans (Tezli) 139
Doktora 124
TOPLAM 1.403