veriler

 

 

Öğrenci

 

Veri Tarihi: Mayıs 2023

Aktif Öğrenci Sayıları

 Ön Lisans

4.439

 Lisans

21.526

 Yüksek Lisans (Tezsiz)

455

 Yüksek Lisans (Tezli) 

3.123

 Doktora 1.159

TOPLAM AKTİF ÖĞRENCİ

30.702

(Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısı) 1.554

Personel

Veri Tarihi: Mayıs 2023

Akademik Personel Sayıları
(Kadroya Göre)

 Profesör

473

 Doçent

193

 Dr. Öğr. Üyesi

369

Ara Toplam 1.035

 Öğretim Görevlisi

299

 Araştırma Görevlisi

809

 TOPLAM

 2.143

  

 

Diğer Personel Sayıları

 Memur

1.741

 Sözleşmeli Personel

16 

 Sürekli İşçi

123

 Geçici İşçi

0

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında Sürekli İşçi 1.238
Sözleşmeli Gemi Personeli 2

 TOPLAM

3.120

Birimler

Veri Tarihi: Mayıs 2023

 Akademik Birim Sayıları

 Fakülte

 12

 Enstitü

6

 Yüksekokul 

1

 Meslek Yüksekokulu 1

 8

 Uygulama ve Araştırma Merkezi

 19

 

Çaykara ve Of Meslek Yüksekokulları henüz öğrenci almamıştır.

Mezun

Veri Tarihi: Mayıs 2023

Mezun Öğrenci Sayıları

 Fakülte

168.441

 Yüksekokul

3.097 

 Meslek Yüksekokulu

64.886 

 Enstitü

12.891  

 Konservatuvar

44 

 TOPLAM MEZUN 249.359  

Yabancı Uyruklu

 

Veri Tarihi: Mayıs 2023
Yabancı Uyruklu Öğreci Sayısı
Ön Lisans 84
Lisans 1.158
Yüksek Lisans (Tezli)  135
Doktora 110
TOPLAM 1.487