üniversitemiz, 2024-2028 stratejik planı tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olan Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planı, yapılan toplantı ile tanıtıldı.

Üniversitemiz Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 2024-2028 Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın iştiraki ile Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI’nın yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Akif CİNEL, Prof. Dr. Cemil RAKICI, Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bünyamin ER, Stratejik Plan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Danışmanı Öğr. Gör. Ali Haydar DOĞU ile Dekan, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, Enstitü müdürleri, yüksekokul, meslek yüksekokul müdürleri, uygulama ve araştırma merkezi müdür ve yardımcıları, koordinatörler, birim yöneticileri, hukuk müşavirliği temsilcileri, daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

Nitelikli Öğrenci Vurgusu
Toplantıda katılımcılara detaylı bir sunum yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, nitelikli öğrenci merkezli bir stratejik plan vurgusu yaparak; Üniversitemizin orta ve uzun vadede odaklanmak istediği önceliklerin belirlenmesi, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde mali disiplinin sağlanması, kaynaklarımızın stratejik önceliklerimize göre dağıtılması ve etkin kullanılıp kullanılmadığının izlenmesi, hesap verme sorumluluğunun geliştirilmesi gibi önemli konuların altını çizdi.

Planda, Ana Temalara Dikkat Çekildi
KTÜ’nün yeni beş yıllık stratejik planında yer alan ana temaların; tercih edilebilirlik düzeyi, akreditasyon, lisansüstü eğitim, öğrenci merkezli eğitim, araştırmada kapasite, araştırmada kalite, araştırmada etkileşim ve iş birliği, araştıran öğrenci, etkin uygulama ve araştırma merkezleri, kalitede derinlik, kurum kültürü ve aidiyeti, bilginin topluma yayılması, paydaş iş birliği, BM sürdürülebilir kalkınma hedefleri, mezunlarla ilişkiler olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, yeni stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen Stratejik Planlama Ekibi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı başta olmak üzere tüm kurul, komisyon ve çalışma grubu üyelerine teşekkür etti.

Eğitim, araştırma, kurumsal kapasite ve toplumsal katkı başlıklarının öne çıktığı toplantı; karşılıklı görüş alışverişinin yapılması ve aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.