TÜBİTAK girişimci ve yenilikçi üniversite endeksinde KTÜ yükselişine devam ediyor

Bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olmakla birlikte bunu il, bölge, ulusal ve uluslararası paydaşlarıyla iş birliği kurarak toplum refahına ve katma değere dönüştüren, yeni iş fikirlerine sahip girişimci bireylere destek olan, yenilik kültürüne olan katkıları ile ülke kalkınmasında önemli bir aktör konumuna gelen üniversiteler her yıl bu alandaki çıktıları ile TÜBİTAK tarafından değerlendirilmekte ve performansları kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Endeks; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı olmak üzere dört boyut altında toplam 23 göstergedeki (yayın, atıf, proje, doktora eğitimi, patent, sanayi iş birliği, uluslararası değişim hareketliliği ve iş birliği, akademisyen firmaları, ticarileşme ve benzeri) çıktılarına göre üniversitelere puan vererek sıralamaktadır.

Üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik faaliyetlerinin tetiklenmesi ve bu alandaki performanslarının ölçülmesi amacıyla Türkiye’de ilk kez 2012 yılında hazırlanan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nin on birincisi 1 Nisan 2023 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı sayın Mustafa VARANK tarafından açıklanmıştır.

KTÜ, tüm üniversiteler arasında 2019 yılında 39, 2020’de 33, 2021’de ise 31. sırada yer aldığı TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde son açıklanan 2022 yılı sonuçlarına göre 27. sıraya yükselmiştir.

Tüm sıralama için tıklayınız.