lisansüstü programlara ilişkin usul ve esaslar

Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosu'nun 11.01.2022 tarih ve 325 sayılı toplantısının 8. maddesinde "Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabulünüe ilişkin usul ve esaslar Senato tarafından belirlenir." hükmü bulunmaktadır. Bu kapsamda; "Yabancı uyruklu adaylar ile lisans eğitiminin tamamını yurt dışında tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan ALES şartı aranmaz. Ancak, adayların enstitülerin ilanlarında belirleyeceği diğer lisansüstü programlara başvuru ve kabul koşullarını sağlamaları gerekir." ilkesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.