KTÜ-şehir iş birliği toplantısı üniversitemizde yapıldı

Üniversitemizin, şehir ile bütünleşerek iş dünyası, kurum ve kuruluşlar ve diğer paydaşlar ile iş birliği yapmasını, ilişkilerini geliştirmesini ve şehrin sorunlarının çözümüne katkıda bulunmasını sağlamak amacıyla oluşturulan KTÜ-Şehir İş Birliği Komisyonu ilk toplantısını, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi’nde, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında gerçekleştirdi.

Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar ve yaşanan gelişmeler hakkında güncel değerlendirmelerde bulunarak Üniversitemizin kurumsal misyonu ve vizyonu çerçevesinde; Akademik ve İdari Birimler (personelin durumu, öğrenciler ve öğrenci faaliyetleri) ile ilgili istatistiki bilgiler, Ar-Ge çalışmaları, Bilimsel Araştırma Projeleri, Üretim Merkezleri ve Araştırma Laboratuvarları kapsamında devam eden çalışmalar, planlanan inşaatların durumu, ticarileşme potansiyeline sahip olan projeler, iç ve dış paydaşlar ile yapılan iş birliği protokolleri konusunda önemli bilgiler aktardığı  sunusunun ardından toplantıya katılım sağlayan kurum/kuruluş temsilcilerinin, geliştirilebilecek iş birlikleri konusundaki sorularını cevaplandırdı. Şehrin tüm dinamiklerinin harekete geçirilmesi noktasında önemli işler başarılacağı konusunda görüş birliğine varılan toplantı, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.