haberler

Stratejik Hedefler Mart Dönemi Toplantıları Tamamlandı

Kurumsal dönüşümde yönetim modeli ve idari yapı önemli bir yere sahiptir. Üniversitemiz bu kapsamda, 2547 Sayılı Kanun gereği geleneksel idari yapılanmanın yanı sıra karar alma süreçlerinde kontrol ve dengeyi kurabilmek, çok sesliliği oluşturabilmek ve paydaş temsiliyetini artırabilmek için Rektörlüğe bağlı kurul, komisyon ve çalışma gruplarını oluşturmuştur. Bu yeni yapıların her biri, Üniversitemizin stratejik hedeflerinden biri ile eşleştirilmiştir. 

Organizasyon şemasında yer alan ve yeni oluşturulan yapılar, birlikte yönetme kültürünün gelişmesine de katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda, Rektörlüğümüze bağlı olarak kurulan ve çalışmalarını sürdüren; Araştırma Üst Kurulu, Enstitü Çalışma Grubu, Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu, Uluslararasılaşma Çalışma Grubu, Akreditasyon Çalışma Grubu, Uygulama ve Araştırma Merkezleri Çalışma Grubu ve Strateji Geliştirme Kurulu Mart 2022 dönemi toplantılarını, Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantılarda, gerek KTÜ Stratejik Plan (2019-2023) hedefleri gerekse de Araştırma Üniversiteleri İzleme Endeksi’nde yer alan göstergelerinde mevcut KTÜ Performans Değerleri izlenerek alınması gereken önlemler değerlendirildi.


19 Nisan 2022