haberler

Strateji Geliştirme Kurulu, Rektörümüz Başkanlığında Toplantısını Gerçekleştirdi

Mezunlarımızla iletişim ve iş birliğini güçlendirmek üniversitemizin önemli stratejik hedeflerinden biridir. Bu kapsamda; Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kurulu, mezunlarla iletişim gündemli özel toplantısını Rektörümüz Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda; mezunların işe yerleşme, eğitime devam, gelir düzeyi, işveren/ mezun memnuniyeti gibi istihdam bilgilerinin sistematik ve kapsamlı olarak toplanması, değerlendirilmesi ve üniversitemizin gelişme stratejilerinde kullanılmasının önemi vurgulandı. Kurulacak olan Mezunlarla İletişim Ofisi ile mezunlarımızla daha çok iletişim kurulması ve bu iletişimin farklı etkinlik ve uygulamalar ile geliştirilmesi kararları alınırken mezun takip yazılımının da sürece katkı vereceği vurgusu yapıldı. Birimlerde ise mezunlarla iletişim komisyonları aracılığı ile yapılacak olan mezun toplantılarından elde edilecek geri bildirimlerin eğitim başta olmak üzere birçok alanda yapılacak olan iyileştirmelere önemli katkı sağlayacağı dile getirildi.


26 Nisan 2022