haberler

Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER), KTÜ Senatosu Tarafından Kuruldu

Öğrenci Merkezli Eğitim Politikamızı, Yeni Kurduğumuz Öğretme ve Öğrenme Merkezi İle Destekleyeceğiz.

Öğretme ve Öğrenme Merkezi (Ö-MER), eğitim kalitemizi artırmaya katkı sağlayacak yeni gelişim fırsatları ve kaynakları sunarak öğrencilerimizi eğitimde daha da merkeze almamızı sağlayacaktır.

Dersin öğrenme kazanımlarının gerçekleştirilmesi için öğretme ve öğrenme süreçlerinde öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlayan yaklaşımları, yöntem-teknikleri ve öğretim teknolojilerini kullanarak aktif öğrenme uygulamalarının gerçekleştirilmesi üniversitemizin eğitimdeki kalite güvence mekanizmalarımızdan biridir. Bu kapsamda eğitim-öğretim politikamızda da yer aldığı gibi öğrenci merkezli eğitime önem vermekteyiz.

Öğrenci merkezli eğitim için atmış olduğumuz yeni adım Öğretme ve Öğrenme Merkezi’nin kurulmasıdır. Merkez, yenilikçi ve sürdürülebilir öğretim becerilerini kazanmak ve geliştirmek isteyen öğretim elemanlarımıza destek hizmetleri sunacak öte yandan öğrencilerimizin de (ön lisans, lisans ve lisansüstü) akademik gelişimlerinin yanı sıra psikolojik ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla faaliyetler yürütecektir.

Akademik oryantasyon, yenilikçi öğretim paylaşımları, teknoloji mentörlüğü, sosyal transkript, akademik akran desteği, eğitim ödülleri, ders izlenceleri, öğretim gözlemi, öğrenci oryantasyonları, eğiticilerin eğitimi Ö-MER’in yürüteceği faaliyetler arasında yer alacaktır.


02 Ağustos 2023