haberler

Yeni Web Sayfası Eğitimi Düzenlendi

Üniversitemiz web sayfaları (ana sayfa ve birim sayfaları) bilindiği üzere 2013 yılında geliştirilen ve kullanımda olan “Web Yönetim Sistemi” (WYS) ile tek çatı altına toplanmış ve bu sistem üzerinden yönetilmektedir. Kullanıcı paneli üzerinden web sayfası yönetilmesine olanak sağlayan bu sistem ile teknik bilgi ve beceriye ihtiyaç duyulmadan ihtiyaç duyan birimlerimize kendilerinin yönetebildiği web sayfası alt yapısı sağlanmaktadır. Bu sistem kullanıcıların ihtiyaçları ve güncel teknolojilerin gerektirdiği şekilde sürekli olarak yenilenmektedir.

Bu kapsamda web sayfalarımızın güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi ve tasarımının güncellenmesi konusunda başlatılan son çalışmalar tamamlanmış ve 20 Mayıs 2022 tarihinde test yayınına başlanmıştır. Test yayını süresi boyunca ibirim web sorumlularımız ile birebir veya toplu eğitim toplantıları düzenlenerek yeni web sayfasına geçiş hızlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Bu kapsamda üniversitemiz Enstitü ve Meslek Yüksekokulları web sorumluları ile 10 Haziran 2022 tarihinde saat 14:00'da Rektörlük Senato Salonu'nda eğitim toplantısı düzenlendi.


10 Haziran 2022