başvuru ve kullanım

Tanım

KTÜ Web Yönetim Sistemi (WYS), KTÜ'deki akademik-idari birimler, ve etkinlik organizasyonlarına yönelik web sayfası oluşturulabilmesi amacıyla, KTÜ web sunucusu üzerinde www.ktu.edu.tr/**** şeklindeki alan adının tanımlanması ve ardından gerçekleştirilen hizmetleri kapsamaktadır. WYS, web kullanıcılarına web sayfalarını oluşturmaları için gerekli ve uygun (KTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın teknik kapasitesi ve güvenlik konuları çerçevesinde) teknik altyapı ile araçları sağlamakla yükümlüdür. WYS'nın web kullanıcıları tarafından oluşturulmuş web sayfalarının içeriği üzerinde herhangi bir sorumluluğu yoktur. Web sayfası başvurusu yapan idari sorumlular bu sayfaların içeriğinden yasalar nezdinde sorumludur. WYS bu sayfaların içeriğini kontrol ve takip etmekle yükümlü değildir; bu sayfaların içeriği ile ilgili güvence sağlamaz. WYS hiç bir durumda, doğrudan veya dolaylı olarak, bu sayfalarda sunulan içeriğin kullanımı veya referans gösterilmesi ile ilgili oluşabilecek veya oluştuğu iddia edilebilecek sorun veya zararlardan sorumlu tutulamaz.

Servisten Yararlanabilecek Birimler/Kişiler ve Servisin Kapsamı

KTÜ'deki

 • Tüm akademik/idari birimler, birimlerini tanıtmak;
 • KTÜ tarafından organize edilen veya katılımda bulunulan ulusal/uluslararası etkinlik ve organizasyon sorumluları (KTÜ mensubu olmaları gerekmektedir), bu etkinlik ve organizasyonlar hakkında bilgi vermek;
 • Akademik personel akademik çalışmalarında kullanmak;

amaçlarıyla WYS sayfası edinebilirler. Açılan WYS sayfası, sadece gerekçesi belirtilmiş olan web sayfalarının hazırlanıp sunulması için kullanılabilir. WYS sorumlusu sayfaların amacı doğrultusunda kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Başvuru Şekli

Alan adları için teknik anlamda bir karakter kısıtlaması bulunmamaktadır, ancak seçilecek alan adının pratik sebeplerden ötürü 25 karakterden uzun olmaması, talep edilen kullanıcı hesabının içeriğine ve amacına uygun bir ifadeye sahip olması beklenmektedir.

Web kullanıcısı ve alan adı başvurusunda bulunan kişi ilgili web sayfasının "idari sorumlusu" olur. Bu sebeple;

 • Akademik ve idari birimler için ilgili birimin yöneticisi (fakülteler için dekan, enstitüler için enstitü müdürü, bölümler için bölüm başkanı, merkezler için merkez müdürü, idari birimler için daire başkanı, müdür gibi birim yöneticileri)
 • Akademik araştırma grupları için söz konusu grubun akademik danışmanı;KTÜ tarafından organize edilen veya katılımda bulunulan ulusal/uluslararası etkinlik ve organizasyonlar için, bu etkinlik/organizasyondan sorumlu bir akademik/idari personel;

başvuru formunu doldurarak, başvuruyu yapmalıdır. 

Web kullanıcısı ve alan adı ile ilgili gerekli tüm tanımlamalar yapıldıktan sonra WYS kullanıcısı e-posta adresi ve şifresi ile sistemi kullanabilecektir.

Web Sayfası Talep Formu

Web Yönetim Sistemi Kullanıcıları’nın sahip olması gereken özellikler:

WYS kullanımından sorumlu olacak kişilerin HTML bilgisi ve/ya web sayfası hazırlama araçları kullanma becerisi ve teknik İngilizce bilgisine sahip olması gereklidir.

Web Yönetim Sistemi Eğitimi

Yeni düzenlenen web sayfası hakkında eski WYS kullanıcılarına ya da yeni görevlendirilmiş WYS kullanıcılara özel, arayüz ve kullanım eğitimi talebinde bulunabilirsiniz.

WYS Eğitimi Talep Formu

Web Yönetim Sistemi Yetki İsteği

Web sayfanız için Web Yönetim Sistemi'nde görevlendirilecek kişiler için bu formu doldurarak yetki talebinde bulunabilirsiniz.  

WYS Yetki Talep Formu

WYS Kullanıcısı ve Alan Adının Tanımlanması

WYS kullanıcısı ve alan adı isteği KTÜ Rektörlüğü Web Yönetim Sistemi’ne ulaştıktan ve değerlendirildikten sonra;

 • Başvuru sırasında iletilen talebe yönelik olarak daha önceden açılmış bir kullanıcı tanımı varsa, talep sahibi konudan haberdar edilir. WYS ve talep sahibi tarafından uygun görüldüğünde, varolan kullanıcı için oluşturulan yetkilendirme talep sahibine iletilir.
 • Başvuru sırasında iletilen talebe yönelik olarak daha önceden açılmış bir web kullanıcısı yoksa, www.ktu.edu.tr/**** şeklinde bir kullanıcı tanımı için gerekli işlemler yapılır.
 • Benzer şekilde, talep edilen alan adı daha önceden tanımlı değilse ve uygun görülürse, gerekli tanımlamalar yapılır.

WYS Sorumlularının Dikkat Etmesi Gerekenler

 • Web sayfaları dahilinde erişime açılan her türlü dosya WYS "Dosyalar" bölümü içine yüklenmelidir.
 • Web sayfalarının altyapı, grafik ve içerik tasarımı ile güncellenmesi konularından ilgili birim/kişiler sorumludur. WYS web kullanıcı tanımının açılması ve kullanıma hazır hale getirilmesi esnasında karşılaşılan sorunlarla ilgili web kullanıcıları teknik desteği sağlar; bunun dışındaki aşamalardan (altyapı, grafik ve içerik tasarımı, güncelleme vb.) sorumlu değildir.
 • WYS ile hazırlanan web sayfalarının /web/websayfasiicerigi adresinde yer alan “Güncel Mevzuata Göre Kamu İnternet Sitelerinde Yer Alması Gereken Asgari İçerik” kurallarına uygun olması zorunludur. Ayrıca, web sayfalarında kaynak/referans göstermeden bir başka şahsa/kuruma ait yazılı eser bulundurulmaması, eserin sahibinden izin alınmadan yayınlanmaması gerekmektedir.
 • Söz konusu sayfalarda ilgili birimin/etkinliğin/organizasyonun/kişinin erişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.
 • Web kullanıcısı işlevi sona erdiğinde, bu durum kullanıcı tanımının kapatılması için webktu.edu.tr e-posta adresine bildirilmelidir.
 • Web kullanıcısının ****@ktu.edu.tr adresi ilgili web hesabı iletişim adresi olarak kullanılmaktadır ve düzenli olarak takip edilmelidir.

Web Kullanıcı Tanımı ve Oluşturulan Web Sayfasının Teknik Özellikleri

 • Web kullanıcı tanımı @ktu.edu.tr uzantılı mail adresi ile açılmaktadır.
 • Web kullanıcı tanımı ile oluşturulan web sayfalarının esas adresi /****** şeklindedir.
 • Web kullanıcısına ayrılmış olan dosyalar bölümü yedekleme ve özel dosyalar için kullanılamaz. Bu alanda bulundurulan dosyaların boyutlarının web sayfasının yavaş çalışması ve kota yetersizliği gibi sorunlara yol açmaması için aktif dosyaların tutulmasına özen gösterilmelidir.

Soru Sorunlar İçin İletişim

Web kullanıcı tanımı ile ilgili soru/sorunlar, detaylı açıklama ve varsa hata mesajları ile birlikte webktu.edu.tr e-posta adresine iletilmelidir veya 0(462) 377 4480 / 4481 / 4483 nolu telefon ile irtibat kurulmalıdır.

WYS'nın web kullanıcıları servis politikasında diğer kişi ve kurumlara haber vermeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. Ayrıca, WYS merkezi web sunucusu üzerinde herhangi bir zamanda teknik değişiklikler yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklikleri önceden kullanıcılara bildirebileceği gibi, anlık olarak yapılabilecek değişikliklerin önceden duyurulamaması da mümkün olabilir.

Web kullanıcıları bu metinde yer alan bilgileri izlemek ve olası değişikliklerden haberdar olmakla yükümlüdürler.