Öğr. Gör. Dr. Selcen UZUN DURAN

Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyelerinden Öğr. Gör. Dr. Selcen UZUN DURAN ’ın Aktif Görev Aldığı TÜBİTAK 1505 Üniversite Sanayi İşbirliği Projesine Dair Paylaşımı

Üniversite Sanayi İşbirliği Faaliyetlerine Katılım Süreci

“Ülkemizde zırh malzemesi olarak bor katkılı polietilen üretiminin olmadığı anlaşıldıktan sonra bu ürünü ülkemizde üretme fikri gündeme gelmiş ve proje fikri doğmuştur"

''2016-2017 yılları arasında Ankara TENMAK 'de bulunan nükleer, uzay, sağlık ve savunma sanayisi için radyasyon testi yapılabilen ODTÜ Saçılmalı Demet ve Hattı (ODTÜ-SDH)’nın kurulumunda doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarda bulundum. ODTÜ Saçılmalı Demet ve Hattının (ODTÜ-SDH) çalışması sırasında ortaya çıkan nötronların Ar-Ge odasındaki radyasyon dozunu artırdığı tespit edilmiştir. Ar-Ge odasındaki dozu düşürmek ve elektonik cihazları korumak amacı ile hem ODTÜ-SDH'ın en çok radyasyon sebep olan kısımlarını hem de elektronik cihazların radyasyondan koruyucu zırh malzemesi ile giydirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemizde zırh malzemesi olarak bor katkılı polietilen üretiminin olmadığı anlaşıldıktan sonra bu ürünü ülkemizde üretme fikri gündeme gelmiş MODEDOOR firması ile iletişime geçilmiştir. MODEDOOR firması Linac, Siklotron, radyoterapi, x-ışını gibi sistemler için nötron ve gama zırh malzemesi üretmektedir. Bir yılı aşkın karşılıklı iletişimler sonucu MODEDOOR firması için yüksek ve düşük enerjili nötronlar için yüksek zırhlama özelliğine sahip polimer tabanlı zırh malzemeleri üretilmesi gündeme gelmiş ve bu proje fikri doğmuştur.  

Hem iş fikrine yönelik hâkimiyetin hem de iş paketlerinin uygulanmasına yönelik yetkinliğin ilgili firmaya nazaran Karadeniz Teknik Üniversitesinde daha fazla olması sebebiyle, yapacağımız proje başvurusunda yürütücünün KTÜ olması tercih edilmiştir. Bu noktada 1.000.000 Türk Lirası üst limitli toplam bütçesi ile TÜBİTAK TEYDEB 1505 programı taraflar açısından cazip bulunmuştur. Ek olarak 1505 programının devamlı açık olması, taraflara ihtiyaçları olan çalışma esnekliğini sunmuş olup proje hazırlık süresince son tarihlerin paydaşların insiyatifinde belirlenebilmesine imkân vermiştir.

Proje başvurusu sırasında projenin hazırlanması, okunması, ön inceleme ve başvuru süreçlerinin tamamında KTÜ TTM uzmanlarının desteği alınarak 2019 yılında başvurumuzu tamamlamış bulunduk.''


Akademisyenimizin İlgili Aksiyona Katılımından İtibaren Bugüne Kadar Kendisine Sağladığı İmkanlar ve İlerleyen Dönemler İçin Yapılan Planlamalar

''2020 yılında değerlendirmesi tamamlanarak TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan “Bor içerikli Nötron Zırhlama Malzemelerinin Geliştirilmesi” adlı 1505 Üniversite Sanayi iş birliği projesi ile ülkemizde radyasyon zırhlama konusunda çalışmalar yapılmış, ürün üretilmiştir. Üretilen ürün için KTÜ TTM’ye sunulan buluş bildirim formunun ön değerlendirilmesi yapılmış ve tarafımıza sunulan raporda ürünün patentlenebilir nitelikte olduğu tespit edilmiştir. Alınan olumlu rapor ile birlikte patent başvuru süreci başlamıştır. Ayrıca bu proje kapsamında iki buluş bildirim formu daha KTÜ-TTM’ ye iletilerek buluşların yenilik araştırması için talepte bulunulmuştur. Projeden çeşitli yayınlar yapılacaktır. İki adet yüksek lisans tez çalışması çıkmaktadır. Bu proje sonrası firmayla daha geniş çaplı TEYDEB (1501-1507) Projesi yapmayı planlamaktayız.''

Akademisyenlerimize Öneriler

Sanayinin tecrübeleri bizlere farklı bakış açıları sağlamaktadır”

''Üniversite Sanayi iş birliği programlarının ARDEB programlarına göre çeşitli avantaj ve dezavantajları olduğunu düşünüyorum. Sanayicinin beklentisi ve akademisyenin beklentisi farklı olmaktadır. Fakat akademik ortamda oluşan fikirler sanayi problemlerine çözüm olduğunda süreç her iki taraf için de avantajlı olmaktadır. Sanayinin tecrübeleri bizlere farklı bakış açıları sağlamaktadır. Bu nedenle özellikle proje fikirleri TEYDEB açısından değerlendirilmeli ve sanayi kuruluşları ile iş birliğine gidilmelidir. Firmalar çok büyük çaplı değilse bu tip öngörüleri olup bizlere ulaşma ihtimalleri düşük olduğundan akademisyenler ve özellikle üniversiteler bu konuda girişimci olmalıdırlar.''

 

*** Akademik çalışmalarınızın sanayiye aktarılması, sanayici ihtiyaçlarının desteklenmesi ve sanayi işbirlikleri için KTÜ TTM uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.